Uusi FAF Personal Trainer® hybridikoulutus

Tulossa Personal Trainer Koulutukset

LOOKING FOR PERSONAL TRAINING EDUCATION IN ENGLISH? CLICK HERE

FAF Personal Trainer® on arvostettu Personal Trainerin ammattiin valmistava koulutusohjelma, joista ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1997. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle alalla pärjäämiseen tarvittavat tiedot, taidot ja työkalut. 

FAF aloitti ensimmäisenä Suomessa Personal Trainerien kouluttamisen ja koulutusohjelmasta on sittemmin valmistunut yli 2000 opiskelijaa.

FAF ammattilaiset tunnustetaan ja tunnetaan niin liikunta- ja hyvinvointialan työnantajien kuin asiakkaiden keskuudessa.

Olit sitten alalle pyrkivä tai jo liikunta-alalla toimiva, FAF Personal Trainer koulutus toimii ponnahduslautana alalle sekä antaa lisäarvoa alan eri työtehtävissä.

Hinta: kertamaksuna 2790 € tai kuudessa 498 € erässä (2988 €) 

Miksi FAF?

 • Ensimmäinen personal trainer valmentajien kouluttaja Suomessa

 • Ensimmäinen European Register of Exercise Professionals (EREPS) hyväksymä suomalainen koulutusorganisaatio

 • Ensimmäinen APT -auditoitu koulutustaho

 • Ainoa pohjoismainen YMCA Awards hyväksymä koulutusorganisaatio

 • Ainoa yksityinen Europe Activen EREPS rekisteriin oikeuttava koulutuksen järjestäjä Suomessa

 

Suomen personal training koulutuksen pioneeri

FAF aloitti ensimmäisenä Suomessa personal trainerien kouluttamisen ja ensimmäinen FAF Personal Trainer -koulutus järjestettiin jo vuonna 1997. Sittemmin FAF Personal Trainer -koulutusohjelmasta on valmistunut tuhansia trainereita.

FAF Personal Trainer- lisenssi on vankka ja arvostettu osoitus ammattitaidosta, joka tunnetaan ja tunnustetaan laajalti sekä liikunta- ja hyvinvointialan työnantajien että asiakkaiden keskuudessa.

FAF koulutukset perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen alan tarpeista ja koulutusten ammattimaisuus tulee kokeneiden ja ammattimaisten kouluttajien kautta. Koulutusmateriaalimme elävät alan tarpeiden mukaisesti ja jokaiseen koulutukseen sisältyy FAF:n oma koulutusmateriaali.

Kotimaisesti sekä kansainvälisesti tunnustettu koulutus  (APT, EREPS, YMCA)

FAF on ensimmäinen Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen (SKY ry) auktorisoima koulutustaho. SKY ry auktorisoi personal trainer- koulutukset Suomessa ja auktorisoitu personal trainer® koulutus antaa mahdollisuuden hakeutua Suomen auktorisoitujen personal trainereiden® sekä European Register of Exercise Professionals rekistereihin.

Vuonna 2010 FAF:sta tuli ensimmäinen European Register of Exercise Professionals (EREPS) hyväksymä suomalainen koulutusorganisaatio. FAF on tällä hetkellä ainoa yksityinen EREPS hakemistoon oikeutettava koulutuksen järjestäjä.

FAF Finland on Suomen kansainvälisin koulutusorganisaatio. 2010 FAF:sta tuli YMCA:n hyväksymä koulutuskeskus ja aloitti kansainvälisen englanninkielisen International Diploma in Personal Training ja ryhmäliikuntakoulutuksen.

FAF tarjoaa pohjoismaisena toimijana YMCA kansainvälistä personal trainer koulutusta (International Diploma in Personal Training, level 3). YMCA koulutus on kansainvälisesti laajalti tunnustettu ja noudattaa YMCA:n korkealuokkaisia standardeja.

 

 

Uusi FAF Personal Trainer hybridikoulutus

FAF on toiminut suomalaisen personal training koulutuksen suunnannäyttäjänä jo yli 25-vuoden ajan. Muuttuvat ympäristöt ja tarpeet ovat luoneet pohjan uudistetulle koulutukselle. Uudistetussa FAF Personal Trainer koulutuksesta on tullut entistä joustavampaa ja saavutettavaa.

Koulutuksessa on yhteensä 19 opetuspäivää, sisältäen lisenssikokeet. 11 kouluttajajohtoista etäopetuspäivää. 8 lähiopetuspäivää, sisältäen ohjausnäytöt. Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota ja  opiskeluaikaa myös opetusjaksojen välillä. Lisäksi opiskelijat tekevät PT-koulutusosion aikana osana lopputyötä harjoitusasiakassuhteen.

FAF WAY: TIETO – TAITO – TOIMINTA = TULOKSET

Uudessa FAF Personal Trainer hybridikoulutuksessa kaikki tieto -osuudet (teoria) järjestetään etäyhteydellä kouluttaja vetoisesti. Opiskelijat voivat osallistua lähetyksiin helposti paikasta riippumatta. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumaan jonkin koulutuspäivän etälähetykseen, päivistä jää kuitenkin tallenne katsottavissa opintojen ajaksi. Tiiviistä aikataulusta johtuen suosittelemme kuitenkin osallistumaan kaikkiin mahdollisin opetuspäiviin.

Taito -osuudet sisältävät personal trainer koulutukseen kuuluvat käytännön harjoitteluosuudet (mm. liiketekniikat, kuntotestaus, jne.). Taito -osuudet järjestetään lähiopetuksena Fressi keskuksissa.

Toiminta -osuudessa opiskelijat laittavat oppimansa tiedot käytäntöön ja oppivat käytännön kautta. Opiskelijat toteuttavat mm. 8-viikon harjoitusasiakkuutta opintojen aikana ja suunnittelevat omaa PT-liiketoimintaa.

Läpäistyään lisenssikokeet ja suoritettuaan koulutuskokonaisuuteen kuuluvat tehtävät opiskelija saa työkentällä arvostetun FAF Personal Trainer -lisenssin ja voi hakeutua Auktorisoitujen personal trainereiden (APT) -hakemistoon sekä eurooppalaiseen EREPS rekisteriin.

Uudistettu FAF Personal Trainer® -koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se koostuu kahdeksasta viikonloppuisin järjestettävästä lähijaksosta. Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota ja  opiskeluaikaa myös lähijaksojen välillä. Lisäksi opiskelijat tekevät PT-koulutusosion aikana osana lopputyötä harjoitusasiakassuhteen oikean asiakkaan kanssa.

Koulutuksen viimeisellä lähijaksolla järjestetään ohjausnäytöt. Personal Trainer osioiden päätteeksi  suoritetaan oppimisalustalla teoriakoe. Lisenssikokeiden lisäksi opiskelijat kirjoittavat harjoitusasiakassuhteestaan arvioitavan loppuraportin. Kun lisenssikokeen teoria- ja käytännön osiot ovat suoritettu hyväksytysti, sähköisessä oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät ovat suoritettu ja arvioitu hyväksytysti sekä lopputyö arvioitu opiskelijalle myönnetään FAF Personal Trainer® -lisenssi ja hän on oikeutettu käyttämään FAF Personal Trainer® -nimikettä työssään. Lisäksi FAF Personal Trainer voi hakeutua suoraan Suomen auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriin sekä European Register of Exercise Professionals hakemistoon.

Opetusmodulit

Foundation – Johdanto Personal Trainer opintoihin(verkkokoulutus)  Tutustu FAF Personal Trainer -koulutuksen aihepiireihin ja aloita opinnot riskittömästi FAF Foundation verkkokurssilla. 

 • Liikunta- ja hyvinvointialan mahdollisuudet
 • Personal training alan esittely
 • Ihmisen fysiologia ja anatomia
 • Terveyskunnon peruskartoitus
 • Fyysisen harjoittelun ja hyvinvoinnin perusteet
 • Hapenkuljetuselimistön harjoittaminen
 • Liikkuvuus
 • Lihaskuntoharjoittelun perusteet
 • Harjoittelun ohjelmoinnin perusteet
 • Ravitsemus I

 

PT taso 1: Gym Instructor 

 • Kuntosaliohjaamisen vaatimukset
 • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta ja kuormitusfysiologia
 • Anatomia ja fysiologia – osa 1
 • Anatomia ja fysiologia – osa 2
 • Lihaskuntoharjoittelu (voimaharjoittelun toteuttaminen ja ohjaus)
  • kuntosalilaitteet, vapaapainoliikkeet, kehonpainolla tehtävät liikkeet
 • Liikkuvuus ja venyttely harjoittelun tukena
 • Asiakaslähtöinen kuntosaliohjaaminen ja liikkeiden opettaminen
 • Hapenkuljetuselimistön harjoittamisen – perusteet, monipuolinen liikunta ja harjoitussyke
 • Harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjaus
 • Harjoitussykkeen seuranta ja kiertoharjoittelu
 • Aktiiviliikkujan ravitsemus: tuloksellisuutta harjoitteluun ruoasta ja ravintolisistä (ravitsemus II)
 • Monipuolinen saliharjoittelu eri välineillä sekä kehonpainoharjoittelu
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä liikuntavammat
 • Lihashuolto ja palautuminen
 • Työsuhdeasiat, työolosuhteet, oikeudelliset asiat ja jatkokouluttautuminen

 

PT taso 2: Auktorisoitu Personal Trainer

 • Ammattimaisen personal trainer toiminnan vaatimukset
 • Painoharjoittelun edistyneet tekniikat
 • Liikkuvuus, lihashuolto ja palautuminen
 • Anatomia ja fysiologia – osa 3
 • Toiminnallinen harjoittelu
 • Ohjaajan vuorovaikutustaidot
 • Liikunnan ja terveyden psyko-sosiaaliset näkökulmat
 • Harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjaus (PT – taso)
 • Voimaharjoittelun tehostaminen tuloksellisessa valmennuksessa
 • Personal trainerin ravitsemusohjaus teoriassa ja käytännössä (ravitsemus III)
 • Fyysisen kunnon testaaminen
 • Personal Training pienryhmille ja ryhmävalmennus
 • Lihastasapainon ja ryhdin huomioiminen harjoittelussa
 • Liikuntavammat ja erityishuomiota vaativat asiakasryhmät
 • Personal Training yrittäjyys ja liiketoiminnan perusteet
 • Personal Trainerin työllistyminen, verkostot ja ”työkalut”

 

Tutustu FAF Personal Trainer -koulutuksen aihepiireihin ja aloita opinnot riskittömästi FAF Foundation verkkokurssilla

Opetusmateriaalit sekä koulutuksen aikaiset edut

FAF Personal Trainer -koulutus sisältää Foundation -verkkokoulutuksen, Gym Instructor- ja Personal Trainer-koulutusmanuaalit (yhteensä 530 sivua), Ravitsemus II-III manuaalit (yhteensä 152 sivua) sekä Kuntotestaus- ja liikepankkimanuaalin (118 s.). Koulutuksen tukena on sähköinen oppimisalusta, jonka avulla opiskelija voi helposti seurata koulutuksen etenemistä sekä suorittaa sähköisen teoriakokeen ja oppimistehtävät.

Opiskelijoille yli 2500 sivua liikunnan ammattilaiselle sopivaa ammattikirjallisuutta!

FAF:n yhteistyökumppani VK-Kustannus on johtava urheiluvalmennuksen, liikunnan ja kuntoutuksen oppi- ja ammattikirjojen kustantaja. FAF Personal Trainer opiskelijoille on opintojensa aikana pääsy valittuihin teoksiin ja materiaaleihin VK-Kustannuksen sähköisellä alustalla (yhteensä yli 2500 sivua ammattikirjallisuutta!). Opintojen jälkeen opiskelijalla on  mahdollisuus lunastaa kirjallinen tai sähköinen materiaali itselleen. VK-Kustannuksen materiaali on laajalti käytössä mm. ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Opiskelijat saavat Gym Instructor- ja Personal Trainer  -osioiden ajaksi käyttöönsä veloituksetta PTStudio-ohjelman avuksi harjoitusohjelmien rakentamiseen. Oppimisalustan kautta opiskelija saa käyttöönsä kaikki personal trainer -työssä tarvittavat lomakkeet, kuntotestausasiakirjat, sopimuspohjat, jne. Opiskelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tilata FAF:n toimiston kautta Wrangen ja Fysiolinen verkkokaupoista löytyviä pienkuntoiluvälineitä 15 % alennuksella omaan käyttöönsä (ei koske vaatteita).

   

Pääsyvaatimukset

Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. FAF Personal Trainer lisenssiin tähtäävien opiskelijoilta toivotaan harrastuneisuutta painoharjoittelusta ja mielellään kokemusta ohjaamis- tai valmennustehtävistä. Liikunta- ja/tai urheilutausta sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi. Koulutukseen otetaan vuosittain enintään 200 opiskelijaa. FAF Foundation – Johdanto Personal Trainer opintoihin verkkokoulutus tulee olla suoritetuna mielellään ennen varsinaisten personal trainer opintojen alkua tai opintojen alkuvaiheessa.

Vahvan liikunta- ja hyvinvointialan koulutustaustan esim. fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, liikuntatieteen maisteri (liikuntapedagogiikka, valmennus- ja testausoppi) omaavien henkilöiden on mahdollista osallistua ainoastaan FAF Personal Trainer -koulutusosioon. Ota siis yhteyttä ja kerro koulutustaustastasi ja kokemuksestasi ja olet askeleen lähempänä personal trainer -koulutusta.

Kertamaksuna 2790 € tai kuudessa 498 € erässä (2988 €) 

 

FAF Personal trainer -koulutuksen käytyäsi:

 Sinut tunnistetaan liikuntakentällä osaavana FAF Personal Trainer ammattilaisena

 Voit hakeutua personal trainerin ja liikunta-alan tehtäviin esimerkiksi kuntokeskuksiin

Voit hakeutua auktorisoitujen personal trainereiden APT®-rekisteriin sekä kansainväliseen EREPS – rekisteriin

 Saat valmiuksia aloittaa oman yritystoiminnan

 Voit toimia esikuvana terveellisten elintapojen ja liikunnan puolesta

 Saat valmiudet työskennellä turvallisesti, tehokkaasti ja menestyksekkäästi innostavalla ja dynaamisella liikunta-alalla

 Koulutus voi toimia ponnahduslautana muihin liikunta- tai terveysalan opintoihin

Pystyt laatimaan tehokkaan ja turvallisen ohjelman itsellesi tai erityyppisille asiakkaille

 Pystyt antamaan ravitsemusneuvontaa ja ohjeita terveellisen, tutkimusnäyttöön perustuvasta ruokavaliosta

 Osaat ja tiedät miten myydä omia valmennuspalveluitasi

Opit vuorovaikutustaitoja, joita tarvitset kaikkialla elämälläsi

 Ymmärrät mistä koostuu onnistunut elämäntapamuutos

Ensimmäinen uudistettu FAF Personal Trainer hybridikoulutus starttasi lokakuussa, alla muutamia otteita meneillään olevan ryhmän opiskelijoiden sähköpostiviestillä tulleista palautteista.

”…Ai niin ja ensimmäiset jaksot ovat olleet super mielenkiintoisia ja erinomaisia kouluttajia. Kiitos. Apua, opittavaa on NIIIIN paljon :).

”Oli aivan huikea koulutus viikonloppuna!!” 

”Viikonlopun kouluttajat olivat HUIPPULAATUA JA AIVAN DYNAMIITTIA.

SUPER ISO KIITOS TODELLA HYVÄSTÄ KOULUTTAJATIIMISTÄ.

VOIN SANOA, ETTÄ OLEN OPPINUT TODELLA PALJON LÄHIPÄIVINÄ.

LÄMMIN KIITOS FAF:lle.”

Palautteita FAF Personal Trainer koulutuksesta:

”Olin kokonaisuutena erittäin tyytyväinen FAF:n järjestämiin GYM ja PT -koulutuksiin. Olen urheillut viimeiset 30v aktiivisesti ja ”luulin” tietäväni asioita jo etukäteen, mutta opin ihan uskomattoman paljon uusia ja todella hyviä juttuja. Koulutuksesta oli siis minullekin erittäin paljon hyötyä.Kaikki kouluttajat olivat hyvällä asenteella opettamassa ja he vaikuttivat oikein päteviltä. ”
”Monipuolinen PT koulutus. Sain paljon lisää motivaatiota ja tietoa omaan treeniin ja ennen kaikkea tulevia asiakassuhteita varten.”

”Kaikki kouluttajanne ovat erittäin ammattitaitoisia sekä mukavia, joten kiitos siitä.”

”En voi muuta sanoa että olen erittäin tyytyväinen siihen, että valitsin FAF:n :).”

”Koulutus oli mielestäni korkeatasoista ja kouluttajat olivat huippuammattilaisia ja loistavia opettajia. Opettajien vaihtuminen teemojen mukaan oli loistava asia ja jokainen aineopettaja toi hienon lisän koulutusohjelmaan. Opetusmateriaali oli korkeatasoista ja ilahdutti kovasti koko kurssin ajan.

”Suosittelen erittäin lämpimästi FAF:in kurssia kaikille kiinnostuneille.”

Tulossa Personal Trainer Koulutukset