FAF Personal Trainer® koulutus

Tulossa Personal Trainer Koulutukset

Kuvaus

FAF Personal Trainer® on alansa arvostetuin Personal Trainerin ammattiin valmistava koulutusohjelma, joista ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1997. FAF aloitti ensimmäisenä Suomessa Personal Trainerien kouluttamisen ja FAF on auktorisoitu personal trainer® koulutusorganisaatio. FAF Personal Trainer- koulutusohjelman on läpikäynyt vuosien aikana jo lähes kaksi tuhatta oppilasta.APT logo FAF koulutus on Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n auktorisoima koulutus. SKY auktorisoi personal trainer- koulutukset Suomessa ja auktorisoitu personal trainer® koulutus antaa ainoana mahdollisuuden hakeutua Suomen auktorisoitujen personal trainereiden® rekisteriin, jolloin olet tunnustettu personal trainer Suomessa.

FAF Personal Trainer® on myös EuropeActiven auditoima koulutus, jonka suorittaneen henkilön on mahdollista hakeutua eurooppalaiseen EREPS hakemistoon (European Register of Exercise Professionals).

FAF Personal Trainer- lisenssi on vankka ja arvostettu osoitus ammattitaidosta, joka tunnetaan ja tunnustetaan laajalti sekä liikunta- ja hyvinvointialan työnantajien että asiakkaiden keskuudessa.

FAF Personal Trainer® -koulutus koostuu Foundation-, Gym Instructor -ja Personal Trainer -osista, jotka antavat koulutuksen käyneelle laaja-alaiset tiedot ja taidot toimia monipuolisena personal trainerina liikunta- ja hyvinvointialalla. FAF Personal Trainer -koulutus sopii erinomaisesti jatkokoulutukseksi mm. fysioterapeuteille, liikunnan ohjaajille, liikuntatieteen maistereille.

APT

Sisältö ja muoto

FAF Personal Trainer® -koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se koostuu kymmenestä lähijaksosta, joiden opetustuntimäärä on 200 tuntia. Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota ja aikaa opiskeluun myös lähijaksojen välillä. Lisäksi opiskelijat tekevät PT-koulutusosion aikana osana lopputyötä harjoitusasiakassuhteen oikean asiakkaan kanssa.

Gym Instructor -osion viimeisenä lähiopetuspäivänä järjestetään Personal Trainer-välikokeen käytännön ohjausnäytöt ja jaksoa seuraavan viikon torstaina opiskelijat tekevät itslearning-oppimisympäristössä sähköisen teoriakokeen.

Personal Trainer -koulutuksen viimeinen jakso on 2-3-päiväinen lisenssikoejakso,joka sisältää sähköisesti suoritettavan teoriakokeen sekä kaksi käytännön näyttöä (valmennusnäyttö sekä kuntotestausnäyttö). Lisenssikokeiden lisäksi opiskelijat kirjoittavat harjoitusasiakassuhteestaan raportin, joka esitellään lisenssikoejakson seminaaripäivänä. Kun lisenssikokeen teoria- ja käytännön osiot on suoritettu hyväksytysti, sähköisessä oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti sekä lopputyö ja sen esittely on hyväksytty (sekä laskut maksettu) opiskelija saa FAF Personal Trainer® -lisenssin ja on oikeutettu käyttämään FAF Personal Trainer® -nimikettä työssään. Lisäksi FAF Personal Trainer voi hakeutua suoraan Suomen auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriin.

Opetusmateriaalit sekä koulutuksen aikaiset edut

FAF Personal Trainer -koulutus sisältää Foundation-, Gym Instructor- ja Personal Trainer-koulutusmanuaalit (yhteensä 530 sivua), Ravitsemus I-III manuaalit (yhteensä 152 sivua) sekä Kuntotestaus- ja liikepankkimanuaalin (118 s.). Koulutuksen tukena on sähköinen oppimisalusta (itslearning), jonka avulla opiskelija voi helposti seurata koulutuksen etenemistä sekä suorittaa sähköisen teoriakokeen ja oppimistehtävät.

Opiskelijat saavat Gym Instructor- ja Personal Trainer  -osioiden ajaksi äyttöönsä veloituksetta PTStudio-ohjelman avuksi harjoitusohjelmien rakentamiseen. Oppimisalustan (itslearning) kautta opiskelija saa käyttöönsä kaikki personal trainer -työssä tarvittavat lomakkeet, kuntotestausasiakirjat, sopimuspohjat, jne. Opiskelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tilata FAF:n toimiston kautta Wrangen ja Fysiolinen verkkokaupoista löytyviä pienkuntoiluvälineitä 15 % alennuksella omaan käyttöönsä (ei koske vaatteita).

Opetusmodulit

Foundation-osio

 • Liikunta- ja hyvinvointialan mahdollisuudet
 • Ihmisen fysiologia ja anatomia
 • Terveyskunnon peruskartoitus
 • Fyysisen harjoittelun ja hyvinvoinnin perusteet
 • Hapenkuljetuselimistön harjoittaminen
 • Liikkuvuus, lihashuolto, urheiluvammat
 • Lihaskuntoharjoittelun perusteet
 • Harjoittelun ohjelmoinnin perusteet
 • Ravitsemus I

Gym Instructor -osio

 • Kuntosaliohjaamisen vaatimukset
 • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta ja kuormitusfysiologia
 • Terveys- ja kuntokartoitus
 • Anatomia ja biomekaniikka
 • Kuntosaliliikkeiden tekniikat sekä voima- ja kuntoharjoittelun perusteet
  • kuntosalilaitteet, vapaapainoliikkeet, kehonpainolla tehtävät liikkeet
 • Monipuolisten ja tavoitteen mukaisten kuntosaliohjelmien suunnittelu ja rakentaminen
 • Liikkuvuus ja venyttely harjoittelun tukena
 • Asiakaslähtöinen kuntosaliohjaaminen ja liikkeiden opettaminen
 • Hapenkuljetuselimistön harjoittamisen perusteet sekä erilaiset harjoitusvälinee
 • Harjoitusohjelmien ohjaaminen, ohjattua käytännön harjoittelua
 • Harjoitussykkeen seuranta ja kiertoharjoittelu
 • Aktiiviliikkujan ravitsemus: tuloksellisuutta harjoitteluun ruoasta ja ravintolisistä (ravitsemus II)
 • Monipuolinen saliharjoittelu eri välineillä sekä kehonpainoharjoittelu
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä liikuntavammat
 • Lihashuolto ja palautuminen
 • Vuorovaikutus ohjaajan työssä
 • Työsuhdeasiat, työolosuhteet, oikeudelliset asiat ja jatkokouluttautuminen

Personal Trainer -osio

 • Ammattimaisen personal trainer toiminnan vaatimukset
 • Personal trainer asiakassuhteet, motivointi-, ohjaus- ja asiakastaidot sekä elämäntapamuutokseen ohjaaminen
 • Voimaharjoittelun tehostaminen tuloksellisessa valmennuksessa
 • Suoritusliikkeiden analyysi ohjaamisen sekä harjoittelun suunnittelun tukena
 • Personal trainerin ravitsemusohjaus teoriassa ja käytännössä (ravitsemus III)
 • Terveyskartoitus ja kuntotestaus osana kokonaisvaltaista valmennusta
 • Hapenkuljetuselmistön monipuolinen harjoittaminen ja monipuolinen liikunta
 • Toiminnallisen harjoittelun perusteet
 • Toiminnallisen harjoittelun käytännön harjoitteet
 • Edistyneiden asiakasryhmien harjoittelun toteuttaminen
 • Personal Training pienryhmille ja ryhmävalmennus
 • Monipuolisten tavoitteellisten sekä tuloksellisten personal trainer ohjelmien rakentaminen eri asiakasryhmille
 • Lihastasapainon, liikkuvuuden ja ryhdin analyysi ja siihen liittyvä harjoittelu
 • Personal Training palveluiden myynti
 • Personal Trainer yrittäjänä ja personal trainer palvelun tuotteistaminen
 • Personal Trainerin työllistyminen, verkostot ja ”työkalut”


Pääsyvaatimukset

Avoin kaikille (vähintään 18-vuotiaille).

Vahvan liikunta- ja hyvinvointialan koulutustaustan esim. fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, liikuntatieteen maisteri (liikuntapedagogiikka, valmennus- ja testausoppi) omaavien henkilöiden on mahdollista osallistua FAF Personal Trainer -koulutusosioon tasokokeen kautta. Ota siis yhteyttä ja kerro koulutustaustastasi ja kokemuksestasi ja olet askeleen lähempänä personal trainer -koulutusta.

 

FAF Personal trainer -koulutuksen käytyäsi:

Sinut tunnistetaan liikuntakentällä osaavana FAF Personal Trainer ammattilaisena

 Voit hakeutua personal trainerin ja liikunta-alan tehtäviin esimerkiksi kuntokeskuksiin

✓ Voit hakeutua auktorisoitujen personal trainereiden APT®-rekisteriin sekä kansainväliseen EREPS – rekisteriin

 Saat valmiuksia aloittaa oman yritystoiminnan

 Voit toimia esikuvana terveellisten elintapojen ja liikunnan puolesta

 Saat valmiudet työskennellä turvallisesti, tehokkaasti ja menestyksekkäästi innostavalla ja dynaamisella liikunta-alalla

 Koulutus voi toimia ponnahduslautana muihin liikunta- tai terveysalan opintoihin

 Pystyt laatimaan tehokkaan ja turvallisen ohjelman itsellesi tai erityyppisille asiakkaille

 Pystyt antamaan ravitsemusneuvontaa ja ohjeita terveellisen, tutkimusnäyttöön perustuvasta ruokavaliosta

 Osaat ja tiedät miten myydä omia valmennuspalveluitasi

✓ Opit vuorovaikutustaitoja, joita tarvitset kaikkialla elämälläsi

 Ymmärrät mistä koostuu onnistunut elämäntapamuutos

 

 

Palautteita FAF Personal Trainer koulutuksesta:

”Olin kokonaisuutena erittäin tyytyväinen FAF:n järjestämiin GYM ja PT -koulutuksiin. Olen urheillut viimeiset 30v aktiivisesti ja ”luulin” tietäväni asioita jo etukäteen, mutta opin ihan uskomattoman paljon uusia ja todella hyviä juttuja. Koulutuksesta oli siis minullekin erittäin paljon hyötyä.Kaikki kouluttajat olivat hyvällä asenteella opettamassa ja he vaikuttivat oikein päteviltä. ”
”Monipuolinen PT koulutus. Sain paljon lisää motivaatiota ja tietoa omaan treeniin ja ennen kaikkea tulevia asiakassuhteita varten.”

”Kaikki kouluttajanne ovat erittäin ammattitaitoisia sekä mukavia, joten kiitos siitä.”

”En voi muuta sanoa että olen erittäin tyytyväinen siihen, että valitsin FAF:n :).”

”Koulutus oli mielestäni korkeatasoista ja kouluttajat olivat huippuammattilaisia ja loistavia opettajia. Opettajien vaihtuminen teemojen mukaan oli loistava asia ja jokainen aineopettaja toi hienon lisän koulutusohjelmaan. Opetusmateriaali oli korkeatasoista ja ilahdutti kovasti koko kurssin ajan.

”Suosittelen erittäin lämpimästi FAF:in kurssia kaikille kiinnostuneille.”