Arvolähtöistä toimintaa

Olemme sitoutuneet tarjoamaan opiskelijoillemme parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen, minkä takaavat kokeneet ja ammattitaitoiset kouluttajamme.

Kulttuurimme ei kuitenkaan tarkoita vain erinomaisen teknisen tietämyksen tarjoamista, vaan se koskee yhtä paljon myös sitä, miten olemme kanssakäymisessä opiskelijoidemme, yhteistyökumppaneittemme ja kouluttajiemme kanssa. Olemme laatineet viisi (5) toimintaamme ohjaavaa ydinarvoa, joista pidämme kiinni kaikessa toiminnassamme.

Aktiivinen ja vastuullinen koulutus

Todellinen ymmärtäminen tapahtuu vain, kun vastuu oppimisesta siirretään opettajalta opiskelijalle. Tavoitteemme on haastaa opiskelijat ottamaan aktiivisesti vastuuta omasta kehityksestään.

Koulutus on vastavuoroinen prosessi, jossa oppimista ja opettamista tapahtuu samanaikaisesti. Siksi koulutustemme tärkein päämäärä onkin saada opiskelijamme kehittymään itse opettajiksi niin pian kuin mahdollista. Opettaminen on yksi parhaista tavoista todella ymmärtää mitä on oppinut. Yhtälailla rohkaisemme kouluttajiamme opiskelemaan lisää, jotta he säilyttäisivät oman oppimishalunsa ja muistaisivat opiskelijoiden tarpeet. Haastamme jokaisen jatkuvaan ja aktiiviseen itsensä kehittämiseen.


Muutoksen tavoittelu

Muutos on väistämätön osa elämäämme, vaikka joskus haluamme uskoa muuta.  Olemme sitoutuneet aktiivisesti etsimään muutosta varmistaaksemme, että pysymme hyvinvointi- ja liikunta-alan kehityksen eturivissä. Ainoastaan tällä tavalla voimme taata, että tarjoamme jatkuvasti parasta palvelua opiskelijoillemme. Siksi kannustamme opiskelijoitamme antamaan aktiivisesti  palautetta toiminnastamme ja kertomaan kuinka voisimme kehittyä entistä paremmiksi.

 
Suoraselkäisyys ja avoimuus

Suoraselkäisyys tarkoittaa sitä, että tekee asiat, jotka lupaa tekevänsä. Suoraselkäisyys ja avoimuus luovat luottamusta ja luottamus syntyy avoimuudesta ja rehellisyydestä. Suoraselkäisyys tarkoittaa myös rehellisyyttä ja vastuun ottamista omista teoistaan. Se tarkoittaa käden nostamista ilmaan silloin, kun on tarvetta ilman että sitä pyydetään.  Samalla kun itse sitoudumme toimimaan ydinarvojemme mukaisesti, kannustamme myös opiskelijoitamme tekemään samoin.


Yhteisöllisyys

Hyvinvointi koostuu fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Haluamme, että jokainen kanssamme tekemisissä oleva tuntee kuuluvansa FAF-yhteisöön, joka on ystävällinen, ymmärtäväinen, kunnioittava ja kannustava. Lisäksi toivomme jokaisen auttavan ja motivoivan muita saavuttamaan heidän omat henkilökohtaiset tavoitteensa.

 

Live well – johtajuus

Rohkaisemme henkilökuntaamme ja kouluttajiamme olemaan eläviä esimerkkejä hyvinvoinnista ja kehittämään samaa asennetta myös opiskelijoissamme. Näin he voivat taas vuorostaan olla esimerkkinä tulevaisuudessa omille asiakkailleen ja ympärillään oleville ihmisille. Pyrimme edistämään johtajuutta, joka perustuu hyvinvoinnin kehittämiseen pohjautuviin elämäntapoihin – Live well -johtajuutta.