FAF Wellness Coach – Hyvinvointivalmentaja

Vie osaamisesi uudelle tasolle

Personal trainer

Toimiva ja tehokas valmennus on paljon muutakin kuin tietoa ja titteleitä. Asiakkaaseen luotu yhteys, vuorovaikutus, välittäminen ja luottamuksen syntyminen ovat tärkeitä valmennuksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

FAF Wellness Coach (hyvinvointivalmentaja)  -jatkokoulutusohjelma
on suunnattu liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden parissa toimiville sekä muille ohjaustyötä tekeville.

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää omaa osaamista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisessä ja perehdyttää coaching -lähestymistapaan, jonka avulla helpotetaan asiakkaiden pysyvien elämäntapamuutosten aikaansaamista.

Olit sitten liikunnan tai terveyden alan ammattilainen, tulet oppimaan ohjaamis- ja vuorovaikutustaitoja, joilla autat asiakkaitasi tekemään tärkeitä muutoksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Koulutuksen pääpainopiste on coaching- ja mentaalivalmennuksen puolella, jonka kautta osallistujat saavat uusia konkreettisia lisätyökaluja omaan työhönsä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat oikeuden käyttää FAF Wellness Coach -nimikettä ja he ovat osaavia kokonaisvaltaisen valmennuksen toteuttajia.

 

KENELLE:

Jatkokoulutusohjelma on tarkoitettu liikunta-  ja hyvinvointialalla toimiville tai muille vastaavanlaisen koulutustausta omaaville ohjaus-/valmennustyötä tekeville. Hakijalla tulee olla liikunta-, terveys- tai hyvinvointialan koulutus sekä kokemusta käytännön yksilötason valmennus-/ohjaajatyöstä. Koulutus sopii myös hyvin esimerkiksi liikunnanohjaajille, ravintovalmentajille, fysioterapeuteille, hierojille, yms., jotka tekevät liikunta- ja hyvinvointialan ohjaamistehtäviä ja haluavat muuttaa omaa toimintatapaansa  kohti kokonaisvaltaisempaa coaching -tyyppistä valmennusta.

 

KOULUTUKSEN MUOTO:

Lähiopetus/valmennuspäivät: 6 päivää, noin 3 kk aikana.
Lisäksi koulutus sisältää oppimistehtäviä, itseopiskelua sekä käytännön harjoitusvalmennuksia.

 

KOULUTUKSEN AIHEALUEITA:

  • Coaching-menetelmät ja ratkaisukeskeinen ohjaus
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kokonaiskuormituksen hallinta
  • Tavoitteena pysyvät elämäntapamuutokset
  • Psyykkinen valmennus
  • Ohjaaminen ja terveyshaasteet
  • Case-esimerkit ja oma kehityssuunnitelma

KOULUTTAJAT:

Hippu Pintilä – Hipulla on yli 20 vuoden kokemus organisaatioiden, henkilöstön ja yksilöiden kehittämisestä sekä organisaation sisällä että ulkopuolisena sparraajana. Hippu on innostava valmentaja ja taitava kuuntelija, eikä epäröi kysyä vaikeitakin kysymyksiä.

Koulutukselta Hippu on psykologi, ratkaisukeskeinen terapeutti, johdon ja esimiestyön työnohjaaja, personal trainer sekä suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot. Näiden lisäksi hänelle on mm. seuraavia koulutuksia: sertifioitu henkilöarvioija, uraohjaaja, Insights Discovery -valmentaja ja Mindfulness –ohjaaja CFM®. Parhaillaan Hippu tekee urheilupsykologin sertifioitumista.

Hippu on kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä ihmisen kyvystä kehittyä ja uudistua.

 

Riikka Lamminen –  Psykologi, PsM, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus, kognitiivinen lyhytterapeutti (koul.).

Riikalla on vankka kokemus ohjaustyöstä. Työssään Riikka painottaa ihmisen kohtaamiseen sekä asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen huomioimiseen ja hyödyntämiseen sekä tunne- ja tietoisuustaitojen merkitystä.

Riikalle on tärkeää löytää jokaisen ohjattavan omat vahvuudet ja keinot, joilla selviytyä parhaalla tavalla arkielämän haasteista.

Riikka on työskennellyt mm. lasten ja nuorten oppimisen haasteiden sekä neuropsykiatristen vaikeuksien parissa (mm. ahdistus, masennus, jännittäminen, sosiaaliset taidot).  Riikalla on myös opinto-ohjaajan koulutus ja hän kouluttaa FAF Personal Trainer -koulutuksissa motivaatio- ja elämäntapamuutostaitoja.

 

Jaana Blom – Koulutukseltaan Jaana on Psykologi, sertifioitu liikunta- ja urheilupsykologi, musiikkiterapeutti, FAF personal trainer, muusikko. Lisäksi hänelle on sekä pienempiä koulutuskokonaisuuksia liikunnan alalta (valmentaja I-koulutus ja painonnoston ohjaajakoulutus 1) että meneillään oleva monivuotinen psykoterapeuttikoulutus.

Jaana on toiminut FAF kouluttajatiimissä useita vuosia kouluttaen asiakassuhteisiin ja motivaatioon liittyviä aihealueita ja laatinut näiden teemojen opetusmateriaalit FAF Personal Trainer koulutuksiin.

Jaana on toiminut v. 2008 työskennellen psykologina ja musiikkiterapeuttina. Hän toimii myös fysiikka-, kehonhuolto- ja thainyrkkeilyn tekniikkavalmentajana. Kilpaurallaan hän on itse voittanut thainyrkkeilyn Pohjoismaiden mestaruuden.

Ohjaus- ja asiakastyössä Jaana panostaa ihmisten kohtaamiseen merkitykseen ja tästä kouluttaminen on hänelle ensiarvoisen tärkeää.

 

Alla otanta Wellness Coach -koulutuspalautteesta:

 

Wellness Coach matkani

Olen kaivannut juurikin tämän tyyppistä tarkastelua elämääni, siitä paremmin tietämättä. Opetukseni, ohjaukseni, käyttäytymiseni parisuhteessa ja lapsia kohtaan ovat muuttuneet parempaan suuntaan – kuuntelevammaksi, ymmärtävämmäksi ja ihmisläheisimmiksi sekä läsnä olevammaksi. Tosin, matka on vasta alussa, mutta muutos omassa elämässä on käsin kosketeltavissa ja siis todellista.

Oppimani asiat

Olen myös oppinut, kuinka tärkeää on omien arvojen tarkastelu ja kuinka tärkeää on elää itselle tärkeiden arvojen mukaan. Mutta ensiksi arvot pitää tehdä itselle selviksi, vasta sitten voi arvot muuttaa johtaviksi valinnoiksi ja lopulta teoiksi omassa elämässä.

Olen oppinut, että coachauksen avulla pystyy ihmistä ohjaamaan kohti pysyviä elämänmuutoksia – oikeastaan muuta keinoa ei olekaan. Läsnäolo, kuuntelu ja avoimet kysymykset ilman ennakko-odotuksia ovat avain menestykseen valmennuksessa, parisuhteessa, vanhemmuudessa ja koko elämässä. Coachaus on käyttökelpoinen väline myös arkityössäni, eli liikunnanopettajana. Näiden välineiden avulla pääsen paremmin tukemaan oppilaan oppimista.

Suuri muutos on tapahtunut neuvomisessa. Enää en juurikaan neuvo, ellei siihen ole pakottavaa tarvetta. Pohjimmiltaan neuvomisessa on kyse oman pätevyyden osoittamisessa. Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, joten omat neuvot eivät välttämättä auta toista ihmistä lainkaan, koska hänellä on oma elämä ja erilainen tausta elää elämäänsä. Tällöin neuvot eivät välttämättä häntä hyödytä vaan päinvastoin, ovat hänelle haitaksi.

Yksi tärkeimmistä ja myöskin vapauttavimmista opeista ihmisiä kohdatessa on tyhjän pään tärkeyden ymmärtäminen. Helposti omat ennakkoluulot ja tarve suorittaa jotain, antavat meille ennakkoluuloja ja ovat poissa läsnäolosta.

Käytäntöön vieminen

Läsnäolo, liika suunnittelu sekä suorittaminen ja avoimet kysymykset ovat tulleet pysyviksi elementeiksi elämääni.

Olen siis saanut rohkeutta asettaa oman hyvinvointini tärkeälle sijalle omassa elämässäni – ja omaa hyvinvointiani en aio enää vähätellä enkä hyvinvoinnistani huolehtimisesta joustaa