FAF Wellness Coach (terveys- ja hyvinvointivalmentaja)

FAF Wellness Coach (terveys- ja hyvinvointivalmentaja) on liikunta- ja hyvinvointialla toimiville ja muille ohjaustyötä tekeville suunnattu jatkokoulutusohjelma, jonka tavoitteena on laajentaa ja syventää omaa osaamista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisessä ja samalla synnyttää uudentyyppistä coaching-lähestymistapaa alalle ja omaan työhönsä.  Sen avulla helpotetaan pysyvien elämäntapamuutosten aikaansaamista asiakkaiden keskuudessa. Koulutuksen pääpainopiste on coaching- ja mentaalivalmennuksen puolella, jonka kautta osallistujat saavat uusia konkreettisia lisätyökaluja omaan työhönsä. Koulutuksessa yhdistyvät life coaching- ja NLP-ajatusten sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen ja elämäntapamuutosvalmennuksen menetelmien parhaat puolet. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat oikeuden käyttää FAF Wellness Coach -nimikettä ja he ovat osaavia kokonaisvaltaisen valmennuksen toteuttajia. Yritysten työhyvinvointi painottuu tällä hetkellä vahvasti Wellness Coach -tyyppiseen valmennukseen ja ohjaukseen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

KENELLE:

Jatkokoulutusohjelma on tarkoitettu liikunta-  ja hyvinvointialalla toimiville tai muille vastaavanlaisen koulutustausta omaaville ohjaus-/valmennustyötä tekeville. Hakijalla tulee olla liikunta-, terveys- tai hyvinvointialan koulutus sekä kokemusta käytännön yksilötason valmennus-/ohjaajatyöstä. Koulutus sopii myös hyvin esimerkiksi liikunnanohjaajille, ravintovalmentajille, fysioterapeuteille, hierojille, yms., jotka tekevät liikunta- ja hyvinvointialan ohjaamistehtäviä ja haluavat muuttaa omaa toimintatapaansa  kohti kokonaisvaltaisempaa coaching -tyyppistä valmennusta.

 

KOULUTUKSEN MUOTO:

Lähiopetus/valmennuspäivät: 8 päivää
Lisäksi koulutus sisältää oppimistehtäviä, itseopiskelua sekä käytännön harjoitusvalmennuksia.

 

KOULUTUKSEN TEEMAT JA AIHEALUEET:

  • Coaching-menetelmät työkaluna valmennuksessa
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Tavoitteena pysyvät elämäntapamuutokset
  • Henkinen valmennus
  • Coaching käytännössä
  • Terveydellisten tekijöiden huomioiminen
    valmennuksessa
Voit katsoa FAF Wellness Coach -koulutuksesta ja koulutuksen käyneiden kokemuksista kertovan videon klikkaamalla logoa.

FAF Wellness Coach

 

 

KOULUTTAJAT:

Petteri Paakkunainen (LO, MBA, Certified NLP Coach, Certified Life Coach, FAF Master Trainer)
Petterillä on yli 25 vuoden kokemus liikunta- ja hyvinvointialalta eri tehtävissä, joista kouluttajakokemusta on kertynyt yli 15 vuoden ajalta. Hän on mm. toiminut personal trainingin uranuurtajana tuoden personal training -ideologian Suomeen 90-luvulla. Hän on Suomen ensimmäisen personal trainer -koulutusohjelman kehittäjä ja entinen pääkouluttaja.

Joni Listola (TtM, PT, liikunnan sekä terveyden monipuolinen asiantuntija)
Joni on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta pääaineenaan liikuntalääketiede. Aiemmin Joni on opiskellut Yhdysvalloissa liikuntatieteitä ja suorittanut Personal Trainer -koulutuksen. Jonilla on pitkä kokemus liikunta ja- terveysalalta monipuolisissa tehtävissä.

 

Alla otanta Wellness Coach -koulutuspalautteesta:

 

Wellness Coach matkani

Olen kaivannut juurikin tämän tyyppistä tarkastelua elämääni, siitä paremmin tietämättä. Opetukseni, ohjaukseni, käyttäytymiseni parisuhteessa ja lapsia kohtaan ovat muuttuneet parempaan suuntaan – kuuntelevammaksi, ymmärtävämmäksi ja ihmisläheisimmiksi sekä läsnä olevammaksi. Tosin, matka on vasta alussa, mutta muutos omassa elämässä on käsin kosketeltavissa ja siis todellista.

Oppimani asiat

Olen myös oppinut, kuinka tärkeää on omien arvojen tarkastelu ja kuinka tärkeää on elää itselle tärkeiden arvojen mukaan. Mutta ensiksi arvot pitää tehdä itselle selviksi, vasta sitten voi arvot muuttaa johtaviksi valinnoiksi ja lopulta teoiksi omassa elämässä.

Olen oppinut, että coachauksen avulla pystyy ihmistä ohjaamaan kohti pysyviä elämänmuutoksia – oikeastaan muuta keinoa ei olekaan. Läsnäolo, kuuntelu ja avoimet kysymykset ilman ennakko-odotuksia ovat avain menestykseen valmennuksessa, parisuhteessa, vanhemmuudessa ja koko elämässä. Coachaus on käyttökelpoinen väline myös arkityössäni, eli liikunnanopettajana. Näiden välineiden avulla pääsen paremmin tukemaan oppilaan oppimista.

Suuri muutos on tapahtunut neuvomisessa. Enää en juurikaan neuvo, ellei siihen ole pakottavaa tarvetta. Pohjimmiltaan neuvomisessa on kyse oman pätevyyden osoittamisessa. Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, joten omat neuvot eivät välttämättä auta toista ihmistä lainkaan, koska hänellä on oma elämä ja erilainen tausta elää elämäänsä. Tällöin neuvot eivät välttämättä häntä hyödytä vaan päinvastoin, ovat hänelle haitaksi.

Yksi tärkeimmistä ja myöskin vapauttavimmista opeista ihmisiä kohdatessa on tyhjän pään tärkeyden ymmärtäminen. Helposti omat ennakkoluulot ja tarve suorittaa jotain, antavat meille ennakkoluuloja ja ovat poissa läsnäolosta.

Käytäntöön vieminen

Läsnäolo, liika suunnittelu sekä suorittaminen ja avoimet kysymykset ovat tulleet pysyviksi elementeiksi elämääni.

Olen siis saanut rohkeutta asettaa oman hyvinvointini tärkeälle sijalle omassa elämässäni – ja omaa hyvinvointiani en aio enää vähätellä enkä hyvinvoinnistani huolehtimisesta joustaa

 

Personal trainer