Yleiset ehdot

Ilmoittautuminen

Opiskelija saa ilmoittautumisen jälkeen koulutuspaikastaan vahvistuskirjeen sähköpostitse. Hän saa sähköpostitse myös tiedon, mikäli häntä ei ole hyväksytty koulutukseen, johon hän on ilmoittautunut. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa kaikki vaadittavat tiedot. Lisätietoa koulutuksen järjestäjälle kohtaan voi ilmoittaa mahdolliset lisätiedot, jotka koulutuksen järjestäjä opiskelijasta tarvitsee.

Mikäli koulutuksen maksajana on joku muu taho kuin koulutukseen osallistuva henkilö itse, tulee laskutustiedot merkitä selvästi ilmoittautumislomakkeeseen. Yhteystiedoissa ilmoitetun sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, jota opiskelija lukee aktiivisesti.

Ilmoittautumisen yhteydessä veloitamme jokaisesta koulutuksesta varausmaksun, jonka suuruus on noin 10 % koulutuksen kokonaishinnasta kuitenkin vähintään 100 euroa. Varausmaksu sisältyy kunkin koulutuksen kokonaishintaan. Varausmaksun maksettuasi olet varannut itsellesi paikan koulutukseen. Tämä ei koske Foundation- koulutusta eikä lyhyitä 1-3 päivän lisäkoulutuksia, jotka laskutetaan kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä

 

Hinnat

Verkkosivuillamme ilmoitetut koulutusten hinnat sisältävät arvonlisäveron. FAF Personal Trainer® – koulutuskokonaisuus (Foundation, Gym Instructor, Personal Trainer) on hinnoiteltu erikseen ja koulutuskokonaisuuden hinta on ilmoitettu koulutusten yhteydessä. Koulutusten hintoihin sisältyvät koulutus ja koulutusmateriaalit, ellei ole muuta mainittu.

 

Maksuehdot

Maksuehto 14 vrk netto. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 1-13 vrk ennen koulutusta, ensimmäinen laskuerä erääntyy heti. Paperilaskusta veloitamme 5 €/lasku. Koulutukset laskutetaan seuraavasti:

Koulutus Laskutus
Foundation ja Specialization 1 erä
PeakPilates 1 erä
PeakPilates-kokonaisuus (Basic, Intermediate, Advanced) 3 erää
Indoor Cycling 2 erää (varausmaksu + 1 erä)
Nutrition Coach, Wellness Coach 4 erää (varausmaksu + 3 erää)
Personal Trainer (GI + PT) 9 erää (varausmaksu + 8 erää)
International Personal Trainer 10 erää (varausmaksu + 9 erää)

 

Luottotietojen tarkastaminen

Saatamme tarkastaa osallistujan luottotiedot ennen opiskelijaksi hyväksymistä.

 

Osallistuminen koulutukseen

Koulutuksen hinta oikeuttaa opiskelijan osallistumaan ilmoittautumaansa koulutukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin näyttökokeisiin. FAF Personal Trainer -koulutuskokonaisuuden koulutuspäivistä tulee olla vähintään 85 % läsnä (poissaoloja lähiopetuksesta voi kertyä enintään viidestä koulutuspäivästä). Mikäli opiskelija on estynyt osallistumaan koulutuksen joihinkin osioihin sairaustapauksen on hänellä mahdollisuus käydä vastaava osio jonkun toisen koulutuksen yhteydessä. Tällöin opiskelijan tulee toimittaa kopio sairaustodistuksesta FAF:n toimistolle ennen ko. lähijakson alkua tai kolmen (3) arkipäivän sisällä lähijakson jälkeen. Tällöin puuttuvat koulutuksen osat on mahdollista suorittaa kuluitta.

Mikäli opiskelija joutuu muusta kuin sairaustapauksesta olla poissa koulutusosiosta, hän voi halutessaan myöhemmin osallistua puuttuviin osioihin jonkin toisen koulutusryhmän yhteydessä. Korvaavista koulutusosioiden suorittamisesta tulee aina sopia erikseen FAF:n toimiston kanssa.

FAF Gym Instructor-, Personal Trainer- ja kansainväliset koulutukset sisältävät näyttökokeet. Mikäli opiskelijan näyttösuoritusta ei hyväksytä, tulee hänen uusia kyseinen osa. Näyttökokeiden uusinta on maksullinen. Mikäli opiskelija jättää saapumatta lisenssikokeisiin tai ilmoittaa (ilman sairaustodistusta) alle 14 päivää ennen näyttökokeita, että hän ei osallistu oman koulutustoteutuksensa näyttökokeisiin, katsotaan hänen suorituksensa hylätyksi. Tällöin opiskelijan suoritus siirtyy uusintaan, jolloin kokeiden suorittamisesta peritään erillinen maksu.

teoriakoe

45 €

käytännön kokeet/osio

75 €

PT lopputyön esittely ja/tai uudelleen arviointi

75 €

 

Peruutusehdot

Kirjallinen ilmoittautuminen on sitova. Vahvistuskirjeen (sähköpostin päivämäärä) saapumisen jälkeen koulutuksen voi perua seuraavasti:

Aika Veloitus
yli 30 päivää ennen koulutuksen alkua: veloituksetta, lukuunottamatta laskutettua varausmaksua.
14-30 päivää ennen koulutuksen alkua: 25 % kyseisen koulutuksen hinnasta, kuitenkin vähintään 100 €, mikäli peruutus tehdään ilman sairaustodistusta
1-13 päivää ennen koulutuksen alkua: 50 % kyseisen koulutuksen hinnasta, kuitenkin vähintään 100 €, mikäli peruutus tehdään ilman sairaustodistusta

Mikäli opiskelija ilman ilmoitusta jättää saapumatta koulutukseen, veloitamme koko kyseisen koulutuksen hinnan. Koulutuksen voi keskeyttää maksutta vain sairaustodistuksella. Huom. Varausmaksulaskun maksamatta jättäminen ei automaattisesti poista ilmoittautumista rekisteristämme, vaan peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutettaessa tai keskeytettäessä koulutus, maksettua varausmaksua tai maksettuja koulutusmaksuja ei palauteta.

Kirjalliset peruutukset lähetetään osoitteeseen:


Fysioline Oy/FAF Finland
Koulutuskoordinaattori
Niittymäentie 9
02200 ESPOO

tai sähköpostitse [email protected]

FAF Finland pidättää oikeuden perua (minkä tahansa) koulutuksen 7 vrk ennen koulutuksen alkua liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kouluttajan äkillisissä sairaustapauksissa tai muissa vastaavissa koulutusajankohtaa saatetaan joutua siirtämään, mikäli ko. kouluttajalle ei löydetä sijaista. Tällaisissa tapauksissa FAF ei korvaa opiskelijalle mahdollisesti aiheutuneita matkustus- ja/tai majoituskustannuksia.

Mikäli FAF Finland joutuu perumaan tai keskeyttämään koulutuksen, opiskelija voi jatkaa kyseistä koulutusta haluamassaan koulutuskaupungissa tai seuraavassa sopivassa koulutuksessa. Mikäli vastaavaa koulutusta ei järjestetä samalla koulutuspaikkakunnalla tai opiskelijan ei ole mahdollista siirtyä toisen paikkakunnan koulutukseen, laskutamme jo järjestettyjä koulutuspäiviä vastaavan summan. Koulutustaho ei ole velvoitettu järjestämään uutta koulutusta.

Koulutuksen aikaiset esine- tai henkilövahingot

FAF ei vastaa mahdollisista koulutuksen aikana tapahtuneista esine- tai henkilövahingoista. Opiskelija vastaa itse omista esine- tai henkilövahingoistaan henkilökohtaisilla vakuutuksillaan.

FAF pidättää oikeuden muutoksiin.

Päivitetty viimeksi 12.6.2018