Oppimisalusta tukee PT opiskelua

Uutiset

Fitness Academy of Finland eli FAF on ollut Suomessa personal trainer –koulutuksen edelläkävijä jo
vuodesta 1997 lähtien ja koulutuksista on saanut nauttia jo tuhansia opiskelijoita. Oppimismenetelmät kehittyvät ja monipuolistuvat kokoajan tietotekniikan ja digitaalisten työkalujen avulla ja siksi FAF on myös lähtenyt kehittämään omaa koulutustaan ottamalla käyttöön verkkopohjaisen oppimisen ohjausjärjestelmän koulutuksen tueksi.

time to learn blue 3d realistic paper speech bubble isolated on white

Personal trainer -koulutuksessa käytännön osiot näyttelevät tietenkin edelleen tärkeintä roolia, mutta kokonaisvaltaisen oppimisen tueksi on nyt tarjolla paljon apuja verkkopohjaisesta järjestelmästä. Verkkopohjainen oppimisen ohjausjärjestelmä itslearning antaa mahdollisuuden ylläpitää kaiken koulutukseen liittyvän tiedon samassa paikassa ja näin se helpottaa opiskelijan kokonaisvaltaista oppimista sekä myös tietenkin koulutusorganisaation toimintaa. Jatkossa FAF Personal Trainer –koulutuksen oppimistavoitteet, oppimistehtävät, niiden arvioinnit, sähköiset teoriakokeet, käytännön näyttöjen arvioinnit sekä opiskeluja tukevat lisämateriaalit löytyvät kaikki yhdestä helposti hallinoitavasta järjestelmästä.

Monimuotoista opetusta verkkotyökalun avustuksella

Sähköinen oppimisalusta mahdollistaa helposti erilaisten opettamismuotojen toteuttamisen personal trainer –koulutuksessa. Monimuoto-opetuksen ajatuksena on mahdollistaa saumaton oppimisprosessi lähiopetuksen, käytännön harjoittelun sekä verkossaoppimisen kesken. Lähiopetuspäivissä voidaan keskittyä olennaisen asian opettamiseen ja opetusjaksojen välillä opiskelijat suorittavat oppimistehtäviä, jotka he voivat palauttaa suoraan järjestelmään ja saavat myös palautteen ja tarvittaessa arvioinnin tehtävästä suoraan. Näin opiskelija voi seurata oman koulutuksensa etenemistä ja huolehtia, että kaikki vaadittavat tehtävät sekä näytöt ovat suoritettuina. Teoriakokeet opiskelija suorittaa kotonaan verkon kautta ja saa suoraan palautteen, kuinka onnistui ja missä epäonnistui. Näin opiskelija tietää, mihin asioihin hänen tulee vielä mahdollisesti perehtyä lisää. Opiskelijat voivat jakaa myös oppimisalustan välityksellä omia kokemuksiaan sekä tietoa ryhmän sisällä helposti eri muodoissa: tiedostoina, videoina, linkkeinä tai melkein missä muodossa vaan. Tämä monipuolistaa oppimista ja myös osallistaa opiskelijoita oppimaan.

Helpottaa kouluttajia ja koulutusorganisaatiota

Kouluttaminen tehostuu, kun kaikki oppimistavoitteet ovat sekä kouluttajien että opiskelijoiden nähtävillä ja kokonaiskuva koulutuksen sisällöstä muodostuu helposti. Kouluttajalla on käytettävissä helposti kaikki tarvittava materiaali ja kouluttajat pystyvät myös helposti tuomaan opiskelijoille lisämateriaalia opiskeltavaksi omalla ajalla. Lähiopetuspäivien oppimistehtävien arviointi on helppoa ja palautteen saaminen niistä on osa oppimisprosessia.

FAF toimiston osalta itslearning oppimisalusta tehostaa työtä myös paljon ja samalla myös vaatimustasoa koulutuksen sisällä voidaan pitää korkealla. Järjestelmään tallentuvat tietenkin kaikkien opiskelijoiden suoritukset tehtävistä, näyttökokeista sekä harjoitusasiakassuhteen suorittamisesta, joten se helpottaa paljon. -Monta Excel taulukkoa voi nyt heittää roskikseen, sillä järjestelmästä näemme suoraan kouluttajien tekemät arvioinnit tehtäville ja teoria kokeet ovat nyt automatisoituja, kertoo FAF koulutuskoordinaattori Pia Ryynänen-Alaluusua. Mahdollisten uusintakokeidenkin järjestäminen helpottuu sekä FAF:n että opiskelijan näkökulmasta, kun ne tapahtuvat nyt verkon kautta, lisää koulutuskoordinaattori Minna Alanen.

Oppimisalusta kulkee mukana

Nykyaikainen verkko-oppimisalusta toimii eri laitteilla ja opiskelija voi helposti tarkistaa tulevan koulutusviikonlopun aiheet sekä oppimistehtävät tabletilta tai mobiilisovelluksesta sekä saada sen kautta myös tiedon kouluttajan tekemästä arvioinnista johonkin tehtävään liittyen. Itslearning myös muistuttaa opiskelijaa tulevista tehtävistä ja niiden palauttamisaikataulusta. –Tekstiviesti muistuttaa tarpeen tullen opiskelijaa siitä, että liikeanalyysiin liittyvä tehtävä tulee palauttaa esimerkiksi huomenna, toteavat FAF koulutuskoordinaattorit.

Koulutusta tukee myös muita sovelluksia

FAF Personal Trainer –koulutuksessa opiskelijoiden käytössä on myös kuntosaliharjoitusten suunnitteluun tarkoitettu sovellus PTStudio ja varsinaista personal trainer harjoitusasiakastyötä on mahdollista tehdä Movendoksen mCoach selanpohjaisen työkalun avulla. Movendoksen ratkaisu mahdollistaa asiakkaan kanssa paremman yhteydenpidon face to face tapaamisten välissä. Työkalun avulla on myös helppoa tuoda valmennukseen kokonaisvaltaisempaa otetta.

Tekniikka on siis vahvasti käytössä FAF Personal Trainer –koulutuksessa tukemassa opettamista ja opiskelijoiden kouluttautuessa vaativaan ja haastavaan personal trainerin ammattiin. Tekniikka ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan vahva lisä tukemaan käytännön läheistä koulutusta ja nykyaikaistamaan vuorovaikutusta koulutuksen sisällä ja myös sitten personal trainerin sekä asiakkaan välillä.

itslearnin kulkee myös salilla mukana pieni

Ylös