FAF PT -koulutukselle auktorisointi

Uutiset

FAF Personal Trainer -koulutus auktorisoitiin ensimmäisenä Suomessa ja nyt FAF Personal Trainereilla on mahdollisuus hakeutua APT -rekisteriin. APT eli auktorisoitu personal trainer® on tärkeä asia, kun haet mahdollisesti työtehtäviä kuntokeskuksesta, sillä monet kuntokeskukset ja erityisesti kuntokeskusketjut ovat ilmoittaneet palkkaavansa jatkossa vain APT -personal trainereita. Lisäksi yksittäinen asiakas voi APT -rekisteristä tarkistaa, että henkilö on siellä, jolloin asikas voi olla varma personal trainerin koulutustaustasta ja sen tasosta.

SKY standardit personal trainer -koulutuksille ovat luotu Eurooppalaisella tasolla korkeatasoiseksi, sillä Suomessa koulutuksen tasoa halutaan pitää korkeatasoisena. Suomessa SKY standardit täyttäviä koulutusorganisaatioita on vain tällä hetkellä neljä, joista siis FAF on yksi. SKY ry vastaa Suomessa personal trainer -koulutusten auktorisoinnista.

TUNNISTETTAVUUS
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry vastaa Suomessa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT®-hakemistosta. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saa käyttää auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. APT®-hakemisto avataan elokuussa 2015.

TURVALLISUUS
Alan standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessaan asiakkaat voivat turvallisesti nauttia liikunnasta ja parantaa elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia.

VASTUULLISUUS
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat koulutuskokonaisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osaavat liikunnan- ja hyvinvoinnin ammattilaiset vaikuttavat mm. asiakkaiden liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen ja noudattavat eettisiä toimintamalleja.

VERTAILTAVUUS JA LAATU
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat standardin mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista. APT®:t ovat suorittaneet vaaditun määrän opintoja ja osaaminen on todennettu määriteltyjen standardien mukaisesti. Koulutettu ja auktorisoitu personal trainer on liikunta- ja hyvinvointialan moniosaaja ja ammattilainen. Auktorisoinnilla varmistetaan laadukas koulutustarjonta sekä APT®:n ammattiosaaminen.

VAIKUTTAVUUS
Auktorisoidun personal trainerin työn tavoite on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja opastaa heitä huolehtimaan kokonaisvaltaisesti terveydestään. Auktorisoidun koulutuksen läpikäynyt APT® toimii liikunta- ja hyvinvointialan toimintakentässä terveellisten elämän tapojen puolestapuhujana ja innostajana. Liikuntaa lisäämällä vaikutetaan myös kansanterveyteen ja -talouteen positiivisesti.

HYVÄKSYTTÄVYYS
Koulutusorganisaatiot noudattavat yleiseurooppalaista koulutusten viitekehystä (EQF) ja toteuttavat Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n auktorisoimaa ja auditoimaa koulutustoimintaa.

Ylös