Personal trainereiden auktorisointi

Uutiset

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry avaa auktorisoitujen personal trainereiden hakemiston

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry tuo markkinoille auktorisoitujen personal trainereiden APT® -hakemiston (APT®, auktorisoitu personal trainer). Sen avulla kuluttaja voi jatkossa löytää koulutetut personal trainer – ammattilaiset Suomessa.

Personal trainer –koulutustoimintaa on toteutettu FAF Finlandin toimesta jo vuodesta 1997 lähtien ja nyt koulutustoiminnan kasvaessa on tärkeää luoda yhteiset laatuvaatimukset ja standardit koulutusorganisaatioille sekä itse koulutuksen sisällölle. Näin kuluttaja voi luottaa saavansa osaavaa ohjausta koulutetulta personal trainerilta. Kuluttajan on tällä hetkellä lähes mahdotonta tehdä objektiivista valintaa vertailemalla palveluja tarjoavan henkilön osaamista ja koulutusta.

Tarve yhteiselle hakemistolle on suuri, sillä näin henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta tarjoavien personal trainereiden osaamistaso on koulutuksen kautta todennettua.

SKY ry:n tuottama APT® -hakemisto avautuu osoitteessa www.apt-personaltrainer.fi toukokuun 2015 aikana.

”Toteuttamamme APT®-hakemiston tavoitteena on koota yhteen koulutetut personal tainerit (PT:t) Suomessa. Ammattilaisia kouluttavat auktorisoidut organisaatiot saavat käyttää rekisteröityä APT®-merkkiä ja kuluttaja tunnistaa auktorisoidun PT:n APT®-merkistä. ”, kertoo SKY ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Hämäläinen-Bisterin mukaan suomalaisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden alati lisääntyvänä määränä.

Alalle saadaan ensimmäistä kertaa yhteiset standardit

Tähän asti erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti. Nyt standardoitu koulutusrunko antaa suuntaviivat koulutuksen sisällölle ja määrittelee tasovaatimukset kouluttajille.

Eurooppalaista tutkintojen viitekehysessä (EQF, European Qualifications Framework) APT® sijoittuu vaativuustasolle neljä.

Alan laatimien standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer APT® on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessa asiakkaat voivat nauttia turvallisesti liikunnasta ja parantaa elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia.

Auktorisoituja personal trainereita APT®:ita kouluttavat organisaatiot tuottavat niin ikään standardien mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista.

”Auktorisointi tuo PT-nimikkeelle vihdoin sen arvon, jota sillä ei tällä hetkellä välttämättä ole ollut. Kyseessä on monialainen liikunta- ja hyvinvointialan osaaja, joka on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikuntapalveluita. Myös ihmiset tietävät jatkossa mitä he saavat, sillä auktorisointi antaa kuluttajalle takuun PT:n ammattitaidosta”, personal trainer Miikka Vuorinen Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicosta sanoo.

Fitness Academy of Finland on SKY ry:n jäsen ja FAF aikoo hakea oman personal trainer koulutuksensa auktorisointia heti, kun se on mahdollista. Mahdollisen auktorisoinnin kautta FAF koulutetut personal trainerit pääsevät APT® -rekisteriin ja saavat näin tunnistuksen itselleen. ”Luotamme siihen, että tämä asia kehittää personal trainer -koulutustoimintaa Suomessa ja meidän on tärkeää olla auktorisoitu koulutuksen järjestäjä, jotta kouluttamamme personal trainerit voivat hakeutua rekisteriin”, toteaa FAF koulutuspäällikkö Eero Simojoki.

 Tiesitkö?

  • Suomessa on tällä hetkellä jo noin 2000–3000 päätoimista sekä lukuisia osa-aikaisia personal trainereita.
  • SKY ry:n tarjoaman hakemiston kaltaisia rekistereitä on jo muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoja:

Lisätietoa asiasta voit kysyä FAF koulutuspäälliköltä:

Eero Simojoki, puh. 050 576 4848, [email protected]

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -hakemistosta. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Sen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä toimimalla edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä sekä edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä.

Ylös