EHFA ja personal trainer lisenssi

Uutiset

FAF on saanut paljon kyselyitä EHFA lisenssistä ja yleisestikin FAF Personal Trainer lisenssistä.

EHFA on yksityinen järjestö, jonka jäseniä ovat erilaiset kuntokeskusketjut ja yksittäiset liikunta- ja kuntokeskukset, liikunta- ja fitnessalan muut järjestöt ja toimijat. Jäseniä on tällä hetkellä 114, joten euroopanlaajuisesti puhutaan vielä aika pienestä järjestöstä. Jäseneksi voi liittyä myös yksittäisen henkilöt.

EHFA ei ole siis viranomaisjärjestö vaan yleishyödyllinen järjestö, joka antaa oman luokituksensa esimerkiksi liikunta-alan koulutuksen järjestäjille. EHFA auktorisoiduksi koulutusjärjestöksi voi hakea kuka tahansa maksamalla heille 600 € maksun sekä auktorisoinnin uusintamaksun joka toinen vuosi. Nimestään huolimatta (European Health & Fitness Association) järjestöllä ei siis ole mitään virallista statusta olemassa Euroopassa eikä varsinkaan sen ulkopuolella. EHFA on kyllä järjestö, joka pyrkii vaikuttamaan EU:n liikunta- ja fitnessalan asioihin. EHFA ylläpitää EREPS rekisteriä (The European Register of Exercise Professionals), joka on myöskin täysin yksityinen rekisteri, jolla ei ole mitään viranomaisstatusta.

FAF koulutuksista EHFA:n hyväksymiä ovat FAF International Personal Trainer koulutus sekä FAF Group Exercise Instructor koulutus, koska nämä koulutukset järjestetään suoraan CYQ organisaation vaatimusten mukaisesti, joka taas on EHFA:n hyväksymä koulutusorganisaatio. Tämän koulutuksen käyneet opiskelijat voivat hakeutua myös EREPS rekisteriin, mikäli haluavat ja kokevat siitä olevan itselle hyötyä. Siitä voi olla hyötyä , mikäli he hakevat töihin ulkomaille. FAF International Personal Trainer koulutuksesta on hyöty, että siitä saat kansainvälisesti tunnetun koulutusorganisaation (CYQ) lisenssin ja jonka koulutussisältö ja laajuus ovat arvostettuja. Lisäksi koulutus toteutetaan englanninkielisenä, jolloin saat siitä  ison hyödyn hakeutuessasi ulkomaille .

EHFA ja EREPS ovat siis tällä hetkellä hyödyllisiä asioita vain niille, jotka ehdottomasti tietävät hakeutuvan ulkomaille töihin. Silti heidänkin täytyy muistaa, että pelkkä EHFA nimitys ei takaa, että ko. koulutus/personal trainer lisenssi hyväksyttäisiin tietyssä maassa tai tietyn työnantajan toimesta. Näin onkin jopa tapahtunut, että tietyssä maassa ei olla hyväksytty EHFA auktorisoinnin lisenssiä, koska sillä ei ole olemassa mitään virallista statusta.

FAF Personal Trainer lisenssi on kelpuutettu jokaisessa paikassa ulkomailla, johon meiltä on opiskelijoita mennyt ja ovat hakeutuneet siellä töihin. Tällöin FAF antaa aina englanninkielisen lisenssin. FAF International Personal Trainer lisenssi sen sijaan on hyväksytty EHFA:n toimesta ja sen suorittavat opiskelijat voivat liittyä EREPS rekisteriin. FAF koulutuksen laajuus ja sisältö ovat laadun tae myös ulkomailla töitä haettaessa.

Suomessa ei EHFA järjestöllä ole mitään statusta. Suomessa on käynnistetty prosessi koulutuksen järjestäjien toimesta, jossa Opetushallitukselta ollaan hakemassa personal trainer koulutukselle ammattitutkinto nimikettä. Tämä olisi suomessa koulutettavien osalta selkeästi paras ratkaisu, että Opetushallitus tekisi personal trainer koulutuksesta myös ammattitutkinnon. Tällöin personal trainer koulutus voitaisiin ”arvottaa” Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF järjestelmän mukaisesti. EQF on Euroopan Unionin yhteistyössä jäsenmaiden kanssa kehittämä viitekehysjärjestelmä, joka on käytössä Suomessa jo muissa koulutuksissa.

Ylös