Uusi APT hakemisto – FAF maksaa syksyllä aloittavien opiskelijoiden vuosimaksun!

Uutiset

 

Personal training alana on kasvanut vuosien saatossa merkittävästi ja alalle on tullut useita koulutustahoja. Kuluttajalle voi olla haastavaa tunnistaa koulutetut osaajat runsaasta tarjonnasta. Alalle pyrkivän on syytä selvittää oleellisia asioita koulutustahoa valitessaan – opetuksen sisältö ja laatu saattavat vaihdella paljonkin.

Valitsemalla auktorisoidun koulutusorganisaation (APT) koulutuksen varmistat, että personal training koulutuksesi täyttää kansalliset ja kansainväliset laatustandardit.

Koulutustarjontaan tutustuessa on hyvä perehtyä myös mm. koulutuksen lähiopetuksen määrään, kouluttajatiimiin, sekä mahdollisuuksien mukaan vaikka käydä tutustumassa koulutusmateriaaleihin. Valitsemalla toimijan, joka on toiminut alalla pitkään on hyvä merkki koulutuksen laadusta ja että valmistuneille on kysyntää työnantajien keskuudessa.

Uudet lisenssit ja koulutustahot ovat tuoneet alalle vaihtelevuutta, joka sinällään on tervetullutta, mutta samalla alalle tarvitaan ennen kaikkea selkeyttä ja ammattistandardeja. Keväällä 2015 asiaan otettiin iso harppaus kun Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys eli SKY ry laati auktorisointiprosessin sekä rakensi standardit personal trainereita kouluttaville tahoille.

 

Mistä kyse? – hyvä tietää

 

 • SKY ry eli Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys hallinnoi personal trainereita kouluttavien koulutusorganisaatioiden auktorisointia.
 • SKY ry kehittää alan toimintaa ja on rakentanut standardit personal trainereita kouluttaville tahoille.
 • SKY ry:n nimeämä auktorisointilautakunta toteuttaa koulutusten auditointiprosessista.
 • Personal trainer kenttä on kansainvälisestikin hajanainen, APT -standardit ovat osittain jopa kansainvälisiä kriteeerejä vaativammat

 

 • EREPS –rekisteriä (European Register of Exercise Professionals) ylläpitää  EuropeActive  – riippumaton terveys- ja liikunta-alan ammattilaisista koostuva Euroopan laajuinen hakemisto
 • Tällä hetkellä rekisteröityneitä ammattilaisia on yhteensä 32:sta maasta.

APT -koulutusorganisaatiot

 

 • Tällä hetkellä kotimaisen auktorisointiprosessin (APT) läpäisseitä ja standardit täyttävää koulutusta tarjoavia koulutusorganisaatioita on yhdeksän.
 • APT –auktorisoidut koulutusorganisaatiot ovat läpäisseet auditointiprosessin, jossa arvioidaan mm. koulutuksen rakennetta, lähiopetuksen määrää, kouluttajien ammattitaitoa, oppimateriaaleja, oppimistehtäviä, harjoitustyötä, näyttö- ja teoriakokeiden toteuttamista ja niiden läpäisykriteerejä sekä koulutustahon sisäisiä prosesseja ja laadunvalvontamenetelmiä.
 • Vain auktorisoidut koulutusorganisaatiot voivat käyttää SKY:n logoa ja APT® -merkkiä toiminnassaan.
 • Auktorisoitu personal trainer -koulutus on eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) vaativuustasolla neljä.

 

Miksi – Oletko PT vai APT?   

 

 • Tulevat asiakkaasi sekä työnantajasi voivat varmistua osaamisestasi löytäessään tietosi APT- ja EREPS –rekistereistä.
 • Kuntokeskukset ja muut liikunta-alan työnantajat pystyvät erottamaan auktorisoidut ammattilaiset personal trainer –nimikettä käyttävistä henkilöistä, jotka eivät välttämättä omaa asianmukaista koulutusta ja/tai kokemusta.
 • APT- ja EREPS -profiilien yhteisnäkyvyys EREPS-rekisterissä helpottaa mm. työllistymistä PT-tehtäviin kansainvälisestikin.
 • Hakemisto toimii näyteikkunana ja markkinointialustana oman osaamisen ja erikoistaitojen esiin tuomiselle.
 • Personal trainer on Suomessa suojaamaton ammattinimike ja ei ole esimerkiksi valtion valvoma pätevyys. SKY ry ja APT -hakemisto tuovat alalle tunnistettavuutta, turvallisuutta, vastuullisuutta, laadun tarkkailua ja vertailtavuutta sekä edellä mainittujen kautta vaikuttavuutta aktivoimalla ihmisiä liikkumaan ja huolehtimaan terveydestään turvallisesti.

 

Miten APT:ksi? Yhdellä hakemuksella kahteen rekisteriin

Auktorisoidun personal trainer –koulutusohjelman läpäistyään personal trainer voi yhdellä hakemuksella ilmoittautua sekä Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen hallinoimaan kansalliseen uudistettuun APT –hakemistoon  että yleiseurooppalaiseen EREPS –rekisteriin

Hakemuksen hyväksyttyä – saat oikeuden käyttää auktorisoitu personal trainer –nimikettä ja logoa.  Näin erotut joukosta ja todennat ammattitaitosi asiakkaiden ja työnantajien suuntaan.

APT- ja EREPS -rekistereiden yhteisjäsenyyden vuosimaksu on 70 €. Vuosimaksu kattaa näkyvyyden molemmissa rekistereissä sekä ammattitaidon todentavan Auktorisoitu personal trainer -diplomin ja APT –jäsenkortin etuineen.

 

FAF maksaa syksyllä 2018 FAF Personal Trainer -koulutuksen aloittavien ensimmäisen vuoden APT- ja EREPS-maksun (70 €)!

 

Uudistettu APT-hakemisto – FAF maksaa syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden vuosimaksun!

Uudistettu APT-hakemisto avattiin 16.5. Uudistunut hakemisto tuo APT-profiilit entistä vahvemmin esille ja asiakas löytää helpommin hänen tarpeisiin parhaimmat APT:t.

Uudessa hakemistossa APT pystyy määrittelemään itselleen kolme osaamisaluetta. Kertomaan itsestään laajemmin, lisäämään linkitykset EREPS-profiiliin, työpaikan nettisivuille ja omiin sosiaalisen median profiileihin.

APT –hakemisto toimii osaamisen todentamisen välineenä:

 • Kuluttajille heidän etsiessään asiansa osaavaa PT-palveluntarjoajaa.
 • Profiilien yhteisnäkyvyys EREPS-rekisterissä puolestaan helpottaa mm. työllistymistä PT-tehtäviin kansainvälisesti.
 • Työnantajat hyödyntävät molempia rekistereitä etsiessään parhaita osaajia keskuksiinsa.

 

 

Koulututettu personal trainer? – erotu ammattitaitoisena osaajana ja liity uudistuneeseen rekisteriin!

Harkitsetko PT -alaa? – Tutustu syksyllä alkaviin koulutuksiin, hyödynnä kesän supertarjous ja kouluttaudu auktorisoiduksi ammattilaiseksi. FAF maksaa ensimmäisen APT-/EREPS vuosimaksusi (arvo 70 €).

Ylös