UUDISTETTU FAF Personal Trainer koulutus

Uutiset

FAF 2020 –  Uudistettu monimuoto  FAF Personal Trainer koulutus

Teksti: Joni Listola

++

FAF on toiminut menestyksekkäästi personal trainereiden kouluttajana yli 20 vuoden ajan. Peruslinjat FAF Personal Trainer koulutusohjelmassa ovat viime vuosien aikana pysyneet samoina ja koulutus on palvellut hyvin opiskelijoitamme. Kuuntelemme ja keräämme jatkuvasti opiskelijapalautetta ja tutkimme markkinaa aktiivisesti, ja nyt on tullut aika tehdä muutoksia.

Saamme yhteydenottoja ja tiedusteluja etenevissä määrin mahdollisuuksista suorittaa enemmän opinnoista monimuoto-opintoina, johtuen haasteista irtautua riittävissä määrin lähiopetukseen.

Vuotta 2020 lähestyttäessä, olemme päättäneet uudistaa koulutuksemme rakennetta ja sen sisältöjä, jotta pysymme yhtenä johtavista liikunta- ja terveysalan koulutustahoista. Haluamme myös vastata paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.

Olemme painottaneet moni-muotokoulutukseen, jossa lähiopetuksen määrä on suppeampi, mutta vastaavasti opiskelijaa tuetaan enemmän verkossa suoritettavien etäopintojen ja video- ja webinaarituen kautta.

 

++

eLearning ja monimuoto-opetusta

Kansainvälisessä personal trainer koulutuksessa (YMCA International Diploma in Personal Training), on YMCA panostanut merkittävästi heidän eLearning oppimisalustaan, ja moni koulutustaho ympäri maailmaa on hyödyntänyt tätä oppimisalustaa menestyksekkäästi täydentämään kontaktiopetusta.

Olemme käyttäneet YMCA:n alustaa kansainvälisen koulutuksemme anatomian ja fysiologian osuuksissa jo vuosia, joten luonnollista on, että muutoksen ensi vaiheessa valjastaisimme tätä yhä enemmän kansainvälisen koulutuksemme käyttöön. Lisäksi olemme saaneet YMCA:lta hyviä vinkkejä alustan hyödyntämiseksi.

Oppiminen lähiopetuksessa tehostuu, kun aiheeseen on tutustuttu etukäteen ja suoritettu aiheen tiimoilta ennakkotehtäviä. Näin myös kouluttajan rooli laajenee tiedonjakajasta ja hän voi keskittyä auttamaan opiskelijoita enemmänkin käytännön vinkkien kautta.

FAF Foundation – aloita opinnot verkossa!

Halusimme saattaa personal trainer opintojen ensimmäisen vaiheen eli FAF Foundation osuuden verkkokoulutukseksi, mikä on aiemmin järjestetty kahden päivän lähiopetusjaksona.

Uskomme, että Foundation verkko-opintoina toimii hyvänä matalan kynnyksen aloituksena ja johdantona personal trainer opintoihin kaikille hyvinvointi- ja personal trainer -alasta kiinnostuneille.

Foundation – johdanto personal trainer opintoihin verkkokoulutus on pakollinen opintojakso, mikä tulee suorittaa ennen FAF personal trainer opintoihin jatkamista. Nyt tämä onnistuu paikasta ja ajasta riippumatta!

Lisäksi Foundation opintojaksoon osallistuvat suorittavat opintojaksossa kertaus- ja oppimistehtäviä, jolloin tiedämme osallistuneilla olevan riittävät tiedot jatkaa opintoja eteenpäin. Samalla opiskelija voi punnita, onko hänellä kiinnostusta jatkaa opintojaan pidemmälle, ilman isompia sitoumuksia.

Onnistumiset FAF Summer School -opinnoista

Uudistuneen FAF Personal Trainer koulutuksen runkoa on mallinnettu FAF Summer School -kesäopinnosta. Kesäopintoja olemme pitäneet kolmena kautena ja olemme viilanneet koulutuksen runkoa opiskelijoiden ja kouluttajien palautteista. Palautteet Summer School -mallista ovat olleet erittäin kannustavia, joten tämä toimi hyvänä pohjana lähtiessämme uudistuneeseen koulutukseen suunnittelutyöhön. Kesäopinnot ovat järjestetty intensiivimallilla – uudistettu koulutus puolestaan sisältää kahdeksan lähijaksoa viikonloppuihin painottuen sekä lisenssikoenäytöt.

Perjantain opetuspäivistä olemme toistaiseksi luopuneet, koska nämä ovat osoittautuneet työssäkäyville ja opiskelijoille haastaviksi. Uudistetussa mallissa pystymme joustavasti kokeilemaan erilaisia lähiopetuksen järjestämismalleja, mikäli muutoksille on tarvetta.

Nopea FAF, ketterä FAF

Koemme että on aika reagoida ja ennakoida toimialan ympäristömuutos riittävän ajoissa. Teknologiamurros ja ”digiloikka” on edennyt monella koulutus- ja muilla aloilla, mutta liikunta- ja erityisesti henkilökohtaisen valmennuksen alalla ehkä teknologiaa pelätään syyttä turhaan.

Oli myös tärkeää, että liikuimme asian suhteen nopeasti ja panimme asioita aluille, josta saamme arvokasta palautetta kouluttajilta ja tietenkin opiskelijoilta. Olemme innoissamme tämän hetkisesti suunnitelluista muutoksista ja miltä uudistettu FAF Personal Trainer koulutus näyttää. Koemme, että olemme liikkuneet oikeaan suuntaan – kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on edesauttaa paras mahdollinen opiskelijakokemus tuleville trainereille.

On ollut myös hienoa huomata keskusteluissamme EREPSin (Europe Activen European Registered Exercise Professionals) edustajien kanssa, että olemme linjassa heidän selvitysten ja läsnäolo-opetusvaatimusten raamitusten kanssa.

Monimuoto-opinnot siirtävät toki vastuuta enemmän opiskelijalle, kuten active education – sloganimme jo kertoo – tämä tarkoittaa opiskelijoille myös aktiivista itseopiskelua lähijaksojen väleissä, ennakkolukemisia ja -tehtävien suorittamista. Lisäksi pyrimme video- ja webinaaritukeen.

Uudistetussa koulutuksessa on yhtenäistetty aihepiirejä ja teoriaosuuksia on verkossa itseopiskeluna. Tämä on saattanut tarkoittaa kouluttajille vähemmän opetustunteja, mutta on ollut erittäin positiivista kuulla ja nähdä kuinka kouluttajamme ovat ymmärtäneet muutoksella saavutettavat hyödyt – tämä kertoo paljon yrityskulttuuristamme ja kouluttajiemme sitoutumisesta koulutustoimintaan.

++

Kiinnostaako Personal Trainer opinnot? Aloita opinnot verkossa

FAF Foundation verkkokoulutus on matalan kynnyksen aloitus ja johdanto FAF Personal Trainer opintoihin kaikille
hyvinvointi- ja personal trainer -alasta kiinnostuneille. Aloita opinnota ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Ylös