FAF Running Trainer 2020

Koulutusinfo

Sign-up deadline 11.6.2020.

Koulutusajankohta / time: 13.-14.6.2020 (klo 10-18 ja 9-17)

Koulutuspaikka / venue: Fressi Myyrmäki, Rajatorpantie 19, 01600 Vantaa

Hinta sisältää ALV:n (24 %) ja koulutusmateriaalin. The price includes VAT and training material.

FAF Running Trainer koulutus on jatkokoulutus liikunnan parissa ohjaustyötä tekeville, personal trainereille ja valmentajille, jotka ohjaavat (tai suunnittelevat ohjaamista) asiakkaiden kanssa, jotka vaativat ammattiohjaamista juoksun turvallisessa ja tehokkaassa toteuttamisessa. Tämä koulutus sopii myös henkilöille, jotka haluavat kehittää tietojaan ja taitojaan juoksuharjoittelusta ja samalla kehittää omaa hyvinvointiaan.

Running

Koulutuksen sisältö:

 • juoksun optimaalinen tekniikka ja muoto
 • juoksun sopivan intensiteetin määrittäminen
 • tärkeimmät harjoittelumetodit juoksun suorituskyvyn parantamiseen (myös juoksumotoriikan kehitys)
 • tehokkaiden harjoitteluohjelmien luonti
 • ohjeistus juoksun valmennustapaamisten laatimiseen (pääasiassa PT:t ja muut ohjaustyötä tekevät)

Kurssi sisältää myös muutamia erityisiä ajankohtaisten aiheiden käsittelyä:

 • juoksun hyödyt ja haitat vaihtelevissa ympäristöissä
 • paljasjalkajuoksu, Pose Running ja Chi Running

 

Koulutuksen opetuskielenä on englanti, mutta kysymyksiä ja keskustelua voi käydä myös suomeksi. 

Kurssin pääkouluttaja toimii Jyri Manninen. Jyri on erittäin kokenut liikunnan ja hyvinvoinnin alan ammattilainen ja on työskennellyt liikunnan parissa yli 25 vuotta eri puolilla maailmaa. Hän on suorittanut Athletics Australia Accredited level 3 running coach -koulutuksen ja ollut aktiivinen juoksunharrastaja jo yli 30 vuotta. Jyrin laaja teoreettinen ja käytännön kokemus takaa, että kaikki osallistujat saavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea, olkoon kyse sitten henkilökohtaisesta tai ammatillisesta kehityksestä.

Käytännönläheisen koulutuksen kesto on kaksi päivää (16 tuntia, joista opetusta 14 tuntia).

Osallistujat saavat ennen koulutuksen alkua sähköisen version Jyrin opaskirjasta ’Life on the Run’ (’Elä juosten’), johon useat koulutuksessa käsiteltävät teemat viittaavat. Osallistujat saavat myös 60 kertauskysymystä sisältävän lisäosion kirjaan, jolla voi testata oppimistaan.

 

Koulutusten käyneiden palautteita FAF Running Trainer -koulutuksesta:

“Koulutus oli tosi hyvä ja kouluttajan ammattitaito huippuluokkaa”

“Sain paljon uusia ideoita koulutuksesta”

“Mielenkiintoinen ja monipuolinen koulutus ja tosi ammattitaitoinen kouluttaja”

“Asiakkaan motivointiosio ja tekniikkaosiot olivat tosi hyviä”

 

Course Description:

FAF Running Trainer is a speciality course suitable for fitness instructors, personal trainers and coaches who are (or will be) working with clients requiring expert guidance in how to run effectively and safely. It’s also suitable for anyone interested in improving their own knowledge and skills in running as a physical activity to improve their general health, fitness and wellbeing.

The course will cover the following topics:

 • optimal running technique and form
 • determination of appropriate running intensities
 • key training methods to improve running performance (including motor skill development)
 • the creation of effective running training programs
 • conducting running coaching sessions (mainly for PTs and fitness instructors)

Also the course will cover some special current topics including:

 •  the advantages and disadvantages of running in different environments
 • barefoot, Pose and Chi running

 

The course will be conducted by Jyri Manninen, a very experienced health and fitness professional with over 25 years working in the field in many countries around the world. Jyri is an Athletics Australia Accredited level 3 running coach. He’s also himself been a runner for over 30 years, and his focus is to make sure that all course participants receive the knowledge and support they require, whether that be for professional or personal development, or both.

The duration of the course is two days (16 hrs, including lunch breaks) and it will mainly be practical.

The course is held primarily in English but participants may ask questions and have conversation also in Finnish. 

The course materials will also generally be in English. However, all participants will receive their own personal copy of Jyri’s own running guidebook ’Life on the Run’ in English or Finnish (’Elä Juosten’) in electric form in advance of the course, and to which many of the course topics will refer. Course participants will also receive a copy of a supplementary 60 question review quiz regardless of level, to test their knowledge of the key topics covered.

Feedback from the FAF Running Trainer participants:

”The course was extremely useful and high value.”

”I really enjoyed participating in this course. Jyri is a true professional who is able to transfer his knowledge in a great way. the book material is very good with engaging graphics and easy to understand language. Thanks for that!”

”Very inspiring trainer, thank you!”

Koulutusinfo

Sign-up deadline 11.6.2020.

Koulutusajankohta / time: 13.-14.6.2020 (klo 10-18 ja 9-17)

Koulutuspaikka / venue: Fressi Myyrmäki, Rajatorpantie 19, 01600 Vantaa

Hinta sisältää ALV:n (24 %) ja koulutusmateriaalin. The price includes VAT and training material.

Ylös