APT logoPersonal Trainer koulutus

Tulossa Personal Trainer Koulutukset

Kuvaus

FAF Personal Trainer® on alansa arvostetuin Personal Trainerin ammattiin valmistava koulutusohjelma, joista ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1997. FAF aloitti ensimmäisenä Suomessa Personal Trainerien kouluttamisen ja FAF on auktorisoitu personal trainer® koulutusorganisaatio. FAF Personal Trainer- koulutusohjelman on läpikäynyt vuosien aikana jo lähes kaksi tuhatta oppilasta. FAF koulutus on Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n auktorisoima koulutus. SKY auktorisoi personal trainer- koulutukset Suomessa ja auktorisoitu personal trainer® koulutus antaa ainoana mahdollisuuden hakeutua Suomen auktorisoitujen personal trainereiden® rekisteriin, jolloin olet oikeasti arvostettu personal trainer Suomessa.

FAF Personal Trainer- lisenssi on vankka ja arvostettu osoitus ammattitaidosta, joka tunnetaan ja tunnustetaan laajalti sekä liikunta- ja hyvinvointialan työnantajien että asiakkaiden keskuudessa.

FAF Personal Trainer® -koulutus koostuu FAF Gym Instructor -ja Personal Trainer -koulutuksista, jotka antavat koulutuksen käyneelle laaja-alaiset tiedot ja taidot toimia monipuolisena personal trainerina liikunta- ja hyvinvointialalla.

FAF Personal Trainer -koulutus sopii erinomaisesti jatkokoulutukseksi mm. fysioterapeuteille, liikunnan ohjaajille, liikuntatieteen maistereille. FAF Personal Trainer -koulutuskokonaisuus on rakennettu siten, että se huomioi osallistujien aikaisemman koulutustaustan ja muodostaa kokonaisuuden Foundation sekä Gym Instructor -koulutusten kanssa.

Sisältö ja muoto

FAF Personal Trainer® -koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se koostuu yhdeksästä lähijaksosta, joiden opetustuntimäärä on 191 tuntia. Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota ja aikaa opiskeluun myös lähijaksojen välillä. Lisäksi opiskelijat tekevät PT-koulutusosion aikana osana lopputyötä harjoitusasiakassuhteen oikean asiakkaan kanssa.

Gym Instructor -koulutuksen viimeisenä lähiopetuspäivänä järjestetään lisenssikokeen käytännön ohjausnäytöt ja jaksoa seuraavan viikon torstaina on sähköinen teoriakoe.

Personal Trainer -koulutuksen lähiopetusjaksojen jälkeen järjestetään erillinen 2-3-päiväinen lisenssikoejakso,joka sisältää sähköisesti suoritettavan teoriakokeen sekä kaksi käytännön näyttöä (valmennusnäyttö sekä kuntotestausnäyttö). Lisenssikokeiden lisäksi opiskelijat kirjoittavat harjoitusasiakassuhteestaan raportin, joka esitellään lisenssikoejakson seminaaripäivänä. Kun lisenssikokeen teoria- ja käytännön osiot on suoritettu hyväksytysti, sähköisessä oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti sekä lopputyö ja sen esittely on hyväksytty (sekä laskut maksettu) opiskelija saa FAF Personal Trainer® -lisenssin ja on oikeutettu käyttämään FAF Personal Trainer® -nimikettä työssään. Lisäksi FAF Personal Trainer voi hakeutua suoraan Suomen auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriin.

Opetusmateriaalit sekä koulutuksen aikaiset edut

FAF Personal Trainer -koulutuskokonaisuus sisältää Foundation-, Gym Instructor- ja Personal Trainer-koulutusmanuaalit (yhteensä 530 sivua), Ravitsemus I-III manuaalit (yhteensä 152 sivua) sekä Kuntotestaus- ja liikepankkimanuaalin (118 s.). Koulutuksen tukena on sähköinen oppimisalusta (itslearning), jonka avulla opiskelija voi helposti seurata koulutuksen etenemistä sekä suorittaa sähköisen teoriakokeen ja oppimistehtävät.

Gym Instructor- ja Personal Trainer  -koulutusten ajaksi opiskelijat saavat käyttöönsä veloituksetta PTStudio-ohjelman harjoitusohjelmien rakentamiseen. Oppimisalustan (itslearning) kautta opiskelija saa käyttöönsä kaikki personal trainer -työssä tarvittavat lomakkeet, kuntotestausasiakirjat, sopimuspohjat, jne. Opiskelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tilata FAF:n toimiston kautta Wrangen ja Fysiolinen verkkokaupoista löytyviä pienkuntoiluvälineitä 15 % alennuksella omaan käyttöönsä (ei koske vaatteita)

Opetusmodulit

Gym Instructor -osio

  • Kuntosaliohjaamisen vaatimukset
  • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta ja kuormitusfysiologia
  • Terveys- ja kuntokartoitus
  • Anatomia ja biomekaniikka
  • Kuntosaliliikkeiden tekniikat sekä voima- ja kuntoharjoittelun perusteet
   – kuntosalilaitteet, vapaapainoliikkeet, kehonpainolla tehtävät liikkeet
  • Monipuolisten ja tavoitteen mukaisten kuntosaliohjelmien suunnittelu ja rakentaminen
  • Liikkuvuus ja venyttely harjoittelun tukena
  • Asiakaslähtöinen kuntosaliohjaaminen ja liikkeiden opettaminen
  • Hapenkuljetuselimistön harjoittamisen perusteet sekä erilaiset harjoitusvälineet
  • Harjoitusohjelmien ohjaaminen, ohjattua käytännön harjoittelua
  • Harjoitussykkeen seuranta ja kiertoharjoittelu
  • Aktiiviliikkujan ravitsemus: tuloksellisuutta harjoitteluun ruoasta ja ravintolisistä
  • Monipuolinen saliharjoittelu eri välineillä sekä kehonpainoharjoittelu
  • Tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä liikuntavammat
  • Lihashuolto ja palautuminen
  • Vuorovaikutus ohjaajan työssä
  • Työsuhdeasiat, työolosuhteet, oikeudelliset asiat ja jatkokouluttautuminen

Personal Trainer -osio

 • Ammattimaisen personal trainer toiminnan vaatimukset
 • Personal trainer asiakassuhteet, motivointi-, ohjaus- ja asiakastaidot sekä elämäntapamuutokseen ohjaaminen
 • Voimaharjoittelun tehostaminen tuloksellisessa valmennuksessa
 • Suoritusliikkeiden analyysi ohjaamisen sekä harjoittelun suunnittelun tukena
 • Personal trainerin ravitsemusohjaus teoriassa ja käytännössä
 • Terveyskartoitus ja kuntotestaus osana kokonaisvaltaista valmennusta
 • Hapenkuljetuselmistön monipuolinen harjoittaminen ja monipuolinen liikunta
 • Toiminnallisen harjoittelun perusteet
 • Toiminnallisen harjoittelun käytännön harjoitteet
 • Edistyneiden asiakasryhmien harjoittelun toteuttaminen
 • Personal Training pienryhmille ja ryhmävalmennus
 • Monipuolisten tavoitteellisten sekä tuloksellisten personal trainer ohjelmien rakentaminen eri asiakasryhmille
 • Lihastasapainon, liikkuvuuden ja ryhdin analyysi ja siihen liittyvä harjoittelu
 • Personal Training palveluiden myynti
 • Personal Trainer yrittäjänä ja personal trainer palvelun tuotteistaminen
 • Personal Trainerin työllistyminen, verkostot ja “työkalut”


Pääsyvaatimukset

FAF FAF Foundation tai vastaavat tiedot. Mikäli muun koulutuksen ja/tai kokemuksen katsotaan riittävän, on  opiskelijalla mahdollisuus hankkia FAF Foundation -koulutuksen kirjalliset materiaalit ja tutustua niihin ennen pt-koulutukseen osallistumista.

Vahvan liikunta- ja hyvinvointialan koulutustaustan esim. fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, liikuntatieteen maisteri (liikuntapedagogiikka, valmennus- ja testausoppi) omaavien henkilöiden on mahdollista osallistua FAF Personal Trainer -koulutusosioon tasokokeen kautta. Ota siis yhteyttä ja kerro koulutustaustastasi ja kokemuksestasi ja olet askeleen lähempänä personal trainer -koulutusta.