Peak Pilates® -koulutukset

Tulossa Peak Pilates Koulutukset

Peak Pilates on kansainvälinen maailmanlaajuinen pilatesorganisaatio, joka toteuttaa laadukasta koulutusta sekä valmistaa laadukkaita pilates laitteita. Peak Pilates -koulutukset perustuvat vahvasti Joseph Pilateksen oppeihin eli klassisen pilateksen kehittäjän luomaan pilates metodiin. Nyt Peak Pilates koulutukset ovat saatavilla myös Suomessa FAF Finlandin kautta. Kouluttajina toimivat Peak Pilates Master Trainerit ja koulutuksemme sisältävät erittäin laadukkaat koulutusmateriaalit.

 

Peak Pilates koulutuksista tarjoamme tällä hetkellä Mat Certification -koulutusta, josta valmistut mattopilatesohjaajaksi. Sen käyneenä voit hakeutua Pilates -yhdistyksen jäseneksi. Koulutus sisältää näyttökokeet sekä teoriakokeet, jotka täytyy suorittaa hyväksytysti ohjaajalisenssin saamiseksi. Koulutus vaatii omatoimista harjoittelua sekä ohjaamisharjoittelua koulutusosioiden välissä.

Peak Pilates Mat Certification (mattopilatesohjaaja)

Koulutus on kolmetasoinen: Basic, Intermediate ja Advanced. Peak Pilates -koulutuksissa opit todella opettamaan, et vain ohjaamaan.

Koulutuksen sisältö ja materiaalit:
– 142 tuntia
– 3 koulutusmanuaalia + 4 DVD:tä (englannin kieliset)

Basic Mat
Koulutus on avoin kaikille pilatesohjaajaksi haluaville ja se antaa oikeudet alkeistason tuntien ohjaamiseen. Koulutuksessa käydään läpi klassisen pilateksen liikeet, kuinka ne suoritetaan oikein ja miten niitä opetetaan.

Intermediate Mat
Koulutuksessa syvennetään osaamista paljon Basic tasoon nähden. Opit paljon lisää ohjattavia liikkeitä,  liikkeiden monipuolisen kehittelemisen sekä erityisesti lisää ohjaus- ja avustusotteita opettamiseen ja liikkeiden tehokkaasti ja oikein suorittamiseen.

Advanced Mat
Viimeinen koulutusosio viimeistelee osaamisesi klassisen mattopilateksen ohjaajana. Koulutuksessa keskitytään siihen, kuinka suunnitella oikeanlaisia harjoitteita erilaisille oppijoille sekä miten huomioida erityisryhmät. Harjoittelun nousujohteisuus, miten viedä asiakastasta harjoittelussa eteenpäin ja kuinka rakentaa erilaisia tunteja ja kursseja erilaisille pilatesasiakkaille ovat myös Advanced koulutuksen painopistealueita.

Peak Pilates Comprehensive -koulutus

Peak Pilates Comprehensive Certification

Comprehensive koulutus on perusteellinen kokonaisvaltainen pilatesohjaajan koulutus, joka pitää sisällään kaikkiaan 500 tuntia opiskelua. Näistä osa on käytännön lähiopetusta ja osa sitten ohjaajaksi opiskelevan omatoimista harjoittelua sekä ohjaamisharjoittelua. Comperehensive koulutuksessa käydään läpi koko matto-ohjaukseen tarvittava liikerepertuaari ja opitaan ohjaamaan erilaisia ja eritasoisia tunteja sekä käyttämään erilaisia opetusmetodeja menestyksekkäästi. Matto-ohjauksen lisäksi koulutuksessa opit myös laitepilatesohjaajaksi, jolloin pilatesohjaajaosaamisesi on sen jälkeen huipputasolla. Comprehensive koulutus muodostuu kolmesta tasosta, jotka voi suorittaa yksi kerrallaan. Koulutustasot sisältävät näyttökokeita, jotka täytyy läpäistä koulutuksen aikana. Koulutus sisältää laadukkaat materiaalit (manuaalit sekä DVD:t) ja kouluttajina toimivat Peak Pilates Master Trainerit. Opetamme sinulle Peak Pilates tuntirakenteen, jonka voit ottaa käyttöön heti ensimmäisen moduulin jälkeen.

Peak Pilates Comprehensive koulutus käsittää kolme tasoa, jotka voi suorittaa erillisinä kokonaisuuksina: Level 1, Level 2 sekä Level 3. Level I tason jälkeen sinulla on ohjaamistaito alkeistason matto- ja laitetunneille.

Koulutuksen sisältö ja materiaalit:
– 500 tuntia
– 6 koulutusmanuaalia sekä 3 DVD:tä (englannin kieliset)

Peak Pilates koulutuksen käyneenä sinun ei tarvitse sitoutua konseptiin eikä Peak Pilates -ohjaajat maksa erillisiä lisenssimaksuja.

Lue Peak Pilates koulutusten sisällöistä tarkemmin koulutuskalenterista koulutuksen kohdalta. Katso Peak Pilates esittely tästä. Peak Pilates -koulutusorganisaation kansainvälisiltä sivuilta voit katsoa lisä tietoa täältä.