Ravintovalmentaja koulutus (FAF Nutrition Coach)

Tulossa Nutrition Coach Koulutukset

FAF ravintovalmentajakoulutus on alansa monipuolisin koulutus ja koulutus on toiminut suunnannäyttäjänä jo yli 10 vuotta. Koulutuksen sisällön ja materiaalit on toteuttanut ravitsemuksen pitkä linjan huippuasiantuntija Olli Ilander. FAF Nutrition Coach on varma valinta ravitsemusvalmennuksen osaamiseen saamiseksi sekä ravintovalmentajan työtehtäviin tähtäääville.

Kiinnostus ravitsemusta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Ravinto näyttelee keskeistä osaa harjoittelussa ja liikunnassa yleensä. Esimerkiksi Personal Training -asiakkaat ovat aikaisempaa valveutuneempia ja vaativat entistä laadukkaampaa ravitsemusneuvontaa. Myös urheilijat haluavat yhä useammin kokonaisvaltaista valmennusta, johon kuuluu fyysisen ja henkisen valmennuksen ohella myös ravintovalmennusta. Ammattitaitoisten ravintovalmentajien kysyntä on siis kasvussa.

FAF Nutrition Coach -koulutusohjelman suorittaneena voit olla varma siitä, että sinulla on käytettävissäsi viimeisin ja luotettavin tieto, jota tarvitset ammattitaitoisen käytännön ravitsemusneuvonnan antamiseen. Ravintovalmentajakoulutus sopii hyvin täydennyskoulutukseksi personal trainereille, liikunnanohjaajille, urheiluvalmentajille, fysioterapeuteille tai ylipäätään liikunta- ja hyvinvointialalla toimiville ammattilaisille. Mikä tärkeintä, opetus ei edusta mitään tiettyä suuntausta tai ideologiaa vaan antaa puolueetonta ja faktoihin perustuvaa tietoa ja käytännön ohjeita järkevään ja tasapainoiseen ravitsemuksen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.

Ravintovalmentajakoulutuksen kuvaus ja sisältö

FAF Nutrition Coach -koulutus on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy runsaasti oppimis- ja harjoitustehtäviä. Koulutus vaatii osallistujalta riittävät tiedot ravitsemuksen alalta sekä mielellään käytännön kokemusta ravitsemusasioiden parissa työskentelystä, jotta koulutuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Koulutus koostuu neljästä lähiopetusjaksosta ja yhdestä tentti- ja seminaarijaksosta. Näiden opetustuntimäärä on yhteensä noin 70 tuntia (8 lähiopetuspäivää + 1 teorikoe ja seminaaripäivä). Oppimistehtävät, itseopiskelu sekä harjoitusvalmennussuhde mukaan lukien koulutuksen opintotuntimäärä on 150.

Opetusmodulit ovat:

 • Ruoka ja terveys
  • Rasva
  • Proteiini
  • Hiilihydraatit
  • Kuidut
  • Alkoholi
  • Torjunta- ja lisäaineet
  • Erityisruokavaliot
 • Painonpudotus ja kehonkoostumus
  • Energiatasapaino ja ruuan energiatiheys
  • Säästöliekki
  • Hiilihydraattiruoat, rasvat, proteiinit, ravintolisät, makeutusaineet ja ateriarytmi painonpudotuksessa
  • Painonpudotus ja kehonkoostumus urheilussa
 • Syömisen ja syömisongelmien psykologia
  • Ihmisen suhde syömiseen
  • Syömiskäyttäytymisen muodostuminen
  • Psykologia painonpudotuksessa
  • Mindfulness
 • Urheiluravitsemus
  • Energiantarve ja -saatavuus
  • Krooninen ylikuormitustila eli ylikunto
  • Loukkaantuneen urheilijan ravitsemus
  • Harjoittelun laadun ja kilpailusuorituksen parantaminen
  • Neste- ja suolatasapaino
  • Palautuminen
 • Ruokaostokset ja käytännön ruoan valmistus
  • Pakkausmerkinnät
  • Käytännön ruoan valmistus
 • Käytännön ravintovalmennusharjoitukset

Jos omaat vaadittavat ravitsemustiedot (FAF ravitsemus 1-3 tai vastaavat), niin suosittelemme sinun hankkivan FAF Ravitsemus-koulutusmateriaalit 1-3 ennen koulutusta ja opiskelet ne omatoimisesti. Materiaalipaketin (sisältää 3 opasta, yhteensä 117 sivua) hinta on 60 € kotiin postitettuna.

Mikäli sinulle ei ole vielä ravitsemuksen perustiedot hallussa, on sinulla mahdollisuus suorittaa  FAF koulutusten yhteydessä tarvittavat ravitsemusopinnot. Nämä Ravitsemustasot 1-3 voit suorittaa seuraavasti: Ravitsemus – taso 1 (itseopiskellen), FAF Gym Instructor, ravitsemus -taso 2 (8 t), FAF Personal Trainer, ravitsemus -taso 3 (15t). Näiden opintojen hinta on 150 € (sisältäen kolme opiskelupäivää ja ravitsemus 1-3 materiaalit kotiin postitettuna).

Nutrition Coach -koulutukseen osallistuminen ei siis edellytä muiden FAF ohjaajakoulutuskokonaisuuksien suorittamista kokonaisuudessaan ennalta, vaan osallistuessasi koulutukseen voit tarvittaessa suorittaa valikoivasti tarvittavat FAF ravitsemustasot 1-3. Jos kuitenkin olet kiinnostunut myös liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, suosittelemme, että tulet suorittamaan FAF Foundation koulutuksemme.

Mikäli olet jo suorittanut muita FAF koulutuksia, Nutrition Coach täydentää ja syventää aikaisemmilla FAF ravitsemuskoulutuksilla saamiasi ravitsemustietoja.

Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota. Koulutuksen hyväksyttyyn läpäisyyn vaaditaan harjoitustehtävät, kirjallinen tentti, käytännön harjoitusvalmennukset sekä niihin liittyvät raportit ja esittelyt.

Kouluttajana koulutuksissa toimivat tunnetut ravitsemusasiantuntijamme Olli Ilander (ETM) sekä Anna Ojala (ETM).