Personal Trainer -koulutuskokonaisuus

Tulossa PT-kokonaisuus Koulutukset

APT logo

Kuvaus

FAF Personal Trainer® on alan arvostetuimpia Personal Trainerin ammattiin valmistavia koulutusohjelmia. FAF aloitti ensimmäisenä Suomessa Personal Trainerien kouluttamisen vuonna 1997. FAF Personal Trainer- koulutusohjelman on läpikäynyt vuosien aikana jo lähes kaksi tuhatta oppilasta. FAF on Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n auktorisoima koulutusorganisaatio ja Personal Trainer -koulutuksemme antaa mahdollisuuden hakeutua Suomen auktorisoitujen personal trainereiden® rekisteriin, jolloin olet oikeasti arvostettu personal trainer Suomessa. FAF Personal Trainer®- lisenssi on vankka ja arvostettu osoitus ammattitaidosta, joka tunnetaan ja tunnustetaan laajalti sekä liikunta- ja hyvinvointialan työnantajien että asiakkaiden keskuudessa.

FAF Personal Trainer® -koulutuskokonaisuus koostuu  FAF Foundation-, Gym Instructor- ja Personal Trainer -koulutuksista ja se antaa koulutuksen käyneelle laaja-alaiset tiedot ja taidot toimia monipuolisena personal trainerina liikunta- ja hyvinvointialalla.

Sisältö ja muoto

FAF Personal Trainer® koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se koostuu yhdeksästä lähijaksosta, joiden opetustuntimäärä on 191 tuntia. Koulutus vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä motivaatiota ja aikaa opiskeluun myös lähijaksojen välillä. Lisäksi opiskelijat tekevät PT-koulutusosion aikana osana lopputyötä harjoitusasiakassuhteen oikean asiakkaan kanssa.

Gym Instructor -koulutuksen viimeisenä lähiopetuspäivänä järjestetään lisenssikokeen käytännön ohjausnäytöt ja jaksoa seuraavan viikon torstaina on sähköinen teoriakoe. Kun lisenssikokeen teoria- ja käytännön osiot on suoritettu hyväksytysti ja sähköisessä oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti (sekä laskut maksettu), opiskelija saa FAF Gym Instructor -lisenssitodistuksen.

Personal Trainer -koulutuksen lähiopetusjaksojen jälkeen järjestetään erillinen 2-3-päiväinen lisenssikoejakso,joka sisältää sähköisesti suoritettavan teoriakokeen sekä kaksi käytännön näyttöä (valmennusnäyttö sekä kuntotestausnäyttö). Lisenssikokeiden lisäksi opiskelijat kirjoittavat harjoitusasiakassuhteestaan raportin, joka esitellään lisenssikoejakson seminaaripäivänä. Kun lisenssikokeen teoria- ja käytännön osiot on suoritettu hyväksytysti, sähköisessä oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti sekä lopputyö ja sen esittely on hyväksytty opiskelija saa FAF Personal Trainer® -lisenssin ja on oikeutettu käyttämään FAF Personal Trainer® -nimikettä työssään. Lisäksi FAF Personal Trainer voi hakeutua Suomen auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriin.

Opetusmateriaalit sekä koulutuskokonaisuuden aikaiset edut

FAF Personal Trainer -koulutuskokonaisuus sisältää Foundation-, Gym Instructor- ja Personal Trainer-koulutusmanuaalit (yhteensä 530 sivua), Ravitsemus I-III manuaalit (yhteensä 152 sivua) sekä Kuntotestaus- ja liikepankkimanuaalin (118 s.). Koulutuksen tukena on sähköinen oppimisalusta (itslearning), jonka avulla opiskelija voi helposti seurata koulutuksen etenemistä sekä suorittaa sähköisen teoriakokeen ja oppimistehtävät.

Gym Instructor- ja Personal Trainer  -koulutusten ajaksi opiskelijat saavat käyttöönsä veloituksetta PTStudio-ohjelman harjoitusohjelmien rakentamiseen. Lisäksi opiskelijat saavatPersonal Trainer – koulutuksen ajaksi käyttöönsä nykyaikaisen ja alan parhaimman sähköisen mCoach etävalmennustyökalun veloituksetta sekä koulutuksen jälkeen mahdollisuuden hankkia valmennustyökalu edullisesti omaan käyttöönsä. Oppimisalustan (itslearning) kautta opiskelija saa käyttöönsä kaikki personal trainer -työssä tarvittavat lomakkeet, kuntotestausasiakirjat, sopimuspohjat, jne. Opiskelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tilata FAF:n toimiston kautta Wrangen ja Fysiolinen verkkokaupoista löytyviä pienkuntoiluvälineitä 15 % alennuksella omaan käyttöönsä (ei koske vaatteita).